FIM®-toimintakykymittari

Mittarilla saadaan nopeasti ja luotettavasti tietoa asiakkaan ja potilaan päivittäisestä toimintakyvystä ja avuntarpeesta.

FIM Sote Jarjestelmat


FIM®-toimintakykymittari on kansainvälinen, Suomeen sovellettu toimintakyvyn arviointimenetelmä, jolla arvioidaan toimintakykyä ja avuntarvetta, suunnitellaan kuntoutusta ja hoitoa ja seurataan kuntoutumisessa tapahtuvia muutoksia. Mittarin tiedot tallennetaan ja käsitellään RehabFIM™-sovelluksella.

Mittarin avulla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää organisaatiotasolla mm. toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen sekä kunnan ja valtakunnan tasolla mm. palvelurakenteen ohjaukseen ja määrittämiseen. FCG Konsultoinnilla on FIM®-toimintakykymittarin koulutus ja lisensoinnin yksinoikeus Suomessa.

Yhteyshenkilö:

Uudella sivustollamme lisätietoa kaikista luokitustuotteistamme: 

 

Mikko Jaakonsaari
Mikko Jaakonsaari
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote
mikko.jaakonsaari a fcg.fi
+358 50 312 0302
Auli Karttunen
Auli Karttunen
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote
auli.karttunen a fcg.fi
+358 40 522 3942