Hakutulokset

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
Verkosto- ja hulevesisuunnittelu Yhteyshenkilö Kaarina Turku Siirtoviemarilinja Vesihuollon palvelumme kattavat Alueelliset ja seudulliset ves...

Verkostohankkeet(Sivu)
Verkostohankkeet Strategiset verkostohankkeet Tutkimus- ja verkostohankkeet Alue- ja kiinteistökehittäminen FCG Johtaminen ja ohjelmistot -lii...

Blogi: Smart City -verkostoista hyöty irti FCG:n verkostokuvausselvityksellä(Uutinen)
nsainvälisiin Smart City -verkostoihin kuulumisesta saatavia hyötyjä. Se onnistui FCG:n verkostokuvausselvityksellä. Projektin tavoitteena...

FinDRG-verkostohanke on lähdössä liikkeelle(Uutinen)
FCG Konsultoinnin vetämä verkostohanke, jossa työstetään yhdessä hankkeeseen mukaan lähtevien organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa sot...

Kolmas Nova Schola -verkostohanke käynnistyi: kohti innovatiivisempia oppimisympäristöjä(Uutinen)
ova Schola Finlandia III -verkostohanke käynnistyi toukokuussa. Nova Scholan tavoitteena on innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen j...

USO Uuden sukupolven organisaatiot(Sivu)
tulevaisuuden kuntaa! USO-verkosto on tarjonnut jo kohta kuuden vuoden ajan lähes 50 kunnalle ympäri Suomen tukeaan kuntien organisaatioiden j...

TIJO(Sivu)
estetään? Tietojohtamisen verkostoprojekti antaa askelmerkit kuntia velvoittavan talousraportoinnin muutokseen. Haemme nyt osallistujia noin v...

FCG mukaan FIBS-yritysvastuuverkostoon(Uutinen)
yritysvastuun asiantuntijaverkoston FIBSin jäseneksi. Verkoston tavoitteena on kehittää yhdessä yritysten ja organisaatioiden toimintaa entist...

FCG MAPGETS SRK(Sivu)
APGETS SRK - seurakuntien verkostohanke Yhteyshenkilöt Kiinteistötiedon ja hautarekisterien ylläpitopalvelut seurakunnille Kirkko FCG MAPGETS ...

Nova Schola Finlandia(Sivu)
uoden kestävään Nova III -verkostoon, joka alkaa 10.–11.5.2017! Nova Schola Finlandia -hanke on tarkoitettu kaikille perusopetuksesta kiinnost...

Tietoa meistä(Sivu)
nsulting Group FCG toimii verkostomaisesti FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä. Yhteystietomme kotimaa...

Projektipalvelut(Sivu)
suunnittelu Projektien ja verkostojen koordinointi Fasilitointi Ohjelmajohtaminen Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi Työntekijä Myll...

Venäjä-palvelut(Sivu)
sa hyödyntämisessä. FCG:n verkostoon kuuluvat paikalliset kumppanit, joiden kautta avaamme ovia ja hankimme uusinta tietoa tilanteesta ja kehi...

Venäjä-palvelut(Sivu)
sa hyödyntämisessä. FCG:n verkostoon kuuluvat paikalliset kumppanit, joiden kautta avaamme ovia ja hankimme uusinta tietoa kehityksestä  eri t...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy(Uutinen)
ssa työskennellään vertaisverkostoissa, joissa vaihdetaan kehittämisideoita ja kokemuksia paikallisen opetussuunnitelman toteuttamisesta uusis...

USO Uuden sukupolven organisaatio -verkoston toimikauden 2015–2016 toimintaa käynnistellään jo lokakuun lopulla(Uutinen)
USO kick off –seminaari pidetään Kuntatalolla keskiviikkona 29.10.2014 klo 11:00–16:00. Seminaarin aikana kuullaan USO2-osallistujakuntien...

TÖISSÄ FCG:llä: Hyviä vinkkejä ja verkostoitumista projektipäällikkökoulutuksessa(Uutinen)
än paras anti onkin ollut verkostoitua talon sisällä ja tavata paljon eri ihmisiä ympäri Suomea, Korhonen kertoo.– On muka...

Uusi valtuustokausi lähtökuopissa – tässä evästystä kiperänä muutosaikana(Blogi)
n kunnan koko, hallintorakenne, toiminnan painopisteet ja jopa hengissä pysyminen hakevat muotoaan. Päätöksiä tehdään entistä epävarmemmissa o...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
ta. Vahvuutemme on laajat verkostot Itäeuroopassa, EU:ssa sekä EU:n hakijamaissa ns. transitiomaissa. Myös Venäjällä kuuluu vahvuusalueeseemme...

Vesihuolto ja FCGsmart(Sivu)
ilaisten järjestelmien ja verkostoon asennettujen anturien toiminta yhteen siten, että ne keskustelevat keskenään ja jalostavat verkostosta ja...

Automaatiosuunnittelu(Sivu)
aaviot ja esitystekniikan Verkostojen kaukovalvonta sekä ohjaus- ja optimointijärjestelmät Suunnittelemme käyttöä tehostavia kaukovalvontajärj...

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin (Uutinen)
aneet tiedolla johtamisen verkostoprojekti. Lähtökohtana on auttaa kuntia selviytymään määrämuotoisen ulkoisen raportoinnin velvoitteista, mut...

”Jokainen 30 elinvuoden pelastaminen on miljoonan euron arvoinen…”(Blogi)
...

Koulutukset(Sivu)
amme saat uusinta tietoa, verkostoidut ja vertailet kokemuksia sekä tapaat alasi johtavia asiantuntijoita. Koulutuksissamme käsitellään ajanko...

Vesihuolto(Sivu)
ittelun erityisosaaminen. Verkosto- ja hulevesisuunnittelun erityisiä vahvuuksia ovat vesihuoltoverkostojen uudisrakentamisen ja saneerauksen ...

FCGsmart(Sivu)
n tekemiä järjestelmiä ja verkostoon asennettuja antureita keskustelevat keskenään ja jalostavat verkostosta ja laitoksilta kerätystä datasta ...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy marraskuussa – Tule mukaan visioimaan tulevaisuuden koulua!(Uutinen)
skentely painottuu vertaisverkostossa oppimiseen, mutta sisältää myös paikallista opetussuunnitelman laadintaa ja kansallista vaikuttamista...

Matthew Taylor: Millainen on työn tulevaisuus (Uutinen)
isuudesta suomalaisen RSA-verkoston tapaamisessa FCG-talolla Helsingissä.Teknologian uhkakuvien ennustamisen sijaan Taylor rohkaisee m...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
eluun asiakkaan kanssa ja verkoston sisäiseen yhteistyöhön mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, sanoo Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoiminta...

Tule töihin FCG:lle – rekrytoimme juuri nyt (Uutinen)
unnittelija, JyväskyläVerkosto- ja hulevesisuunnittelu:Vesihuoltoverkostojen mallintajaKaukolämpöverkostojen mallintaja...

Miten harjoittelu sujui(Blogi)
toitua. Välillä se on alkanut kuulostamaan jo hieman kliseiseltä, mutta täytyy todeta sen olevan ihan totta. Vuorovaikutustaidot ovat todella...

Miten menestyä, kun maailmankirjat ovat sekaisin?(Blogi)
isen ja omaksumisen sijaan. Loppukevennyksenomaisesti haluamme esitellä kolme toiminnallista menetelmää, joiden soveltamista Suomen olo...

Kaksoisjohtaminen ja omistajaohjaus(Sivu)
sultoinut erityisesti eri verkostohankkeittensa kautta lukemattomia kuntien ja kuntayhtymien strategioita sekä kehittänyt erikokoisten kuntien...

Osaamisen vienti(Sivu)
unnistamisessa ja kontaktiverkostojen avaamisessa. FCG:n laajat ja useiden vuosien ajan tuntemat asiantuntijaverkostot ovat käytettävissä yrit...

Hyvinvointipalvelut(Sivu)
lisia että kansainvälisiä verkostojamme. ICT-palvelut tarjoaa asiantuntijapalveluita liiketoimintalähtöisen tietohallinnon kehittämiseen, liik...

Tilauskoulutusta toiveidenne mukaan(Sivu)
tai osallistujien kanssa verkostoitumiseen. Laaja verkostomme on hyödynnettävissä sekä kouluttajien rekrytoinnissa että erityisesti julkishal...

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA(Sivu)
projekteissa yhteistyötä verkostomaisesti yli alue- ja toimialarajojen, jotta voidaan varmistaa asiakkaalle paras asiantuntemus. Henkilöstön ...

Sertifikaattiohjelmat(Sivu)
nnusta ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Johtamisvalmennusohjelmat on kehitetty kolmelle kuntien ja kuntayhtymien kohderyhmälle: KPJ Kunta...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
n 20 henkilöä ja yhteistyöverkostossa yli 200 asiantuntijaa. Yhtiön asiakkaina on kansainvälisiä Bulgariassa toimivia yhtiöitä ja julkishallin...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
joka kokoaa yhteen laajan verkoston opetusalan osaamista kotimaassa sekä kykenee tehokkaasti vastaamaan suomalaisen koulutusosaamisen laajenev...

Lisää elinvoimaa kaupunki- ja aluekeskuksien kehittämisellä(Uutinen)
unta elinvoiman johtajana verkostohanketta valtakunnallinen elinvoimaseminaari. Seminaarin aiheena oli Lisää elinvoimaa kaupunki- ja aluekesku...

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa!(Uutinen)
uun.USO-verkoston tulevalla toimikaudella työskentelyssä painottuvat: » tulevaisuuden kunnan toiminna...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
den kanssa toteutettavaan verkostopohjaiseen ekosysteemikehittämiseen. Jatkuvassa asiakas- ja ratkaisukeskeisessä kehittämisessä huomioidaan D...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
että laajan ja aktiivisen verkostonsa ja kontaktiensa kautta. ’Palvelumme kattavat yhdyskuntarakentamisen ja -kehittämisen alkaen rakenne- ja...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
a-palvelualueella Katu ja verkostot -tiimissä työskentelevälle Bossmannille yksi akatemian osallistumisen tavoitteista.– Projektin hal...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
jentamaan tärkeitä tulevaisuuden työelämäverkostoja. Harjoittelu FCG:llä on myös tulevaisuuden kannalta mainio asia, sillä Aleksia kiinnostaa...

Konsernijohtamista nyt!(Blogi)
...

Millaista kehittämiskulttuuria edustat?(Blogi)
peruskoulua 38 kunnasta. Sitrassa on käynnissä...

Muuttaako sote-uudistus demokratiakäyttäymistä?(Blogi)
ma nostaa esiin myös kysymyksen ihmisten äänestysaktiivisuudesta ja äänestyskäyttäytymisestä. Lisääkö uusi, vaaleilla valittava hallintoporras...

FCG mukana kaukolämpöpäivillä Mikkelissä(Uutinen)
FCG Suunnittelu ja Tekniikka on mukana Energiateollisuus Ry:n järjestämillä...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
isten palveluiden, palveluverkostojen ja -rakenteiden tunteminen. Tuotteemme kattavat talouden , prosessien, asiakkaiden ja henkilöstön palvel...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
en kaukolämmön ja -kylmän verkostojen kuntoarviot ja suunnittelu sähköverkkojen suunnittelu energiatukihakemukset Due Diligence -arvioinnit ri...

LVIA-suunnittelu(Sivu)
äydentää toimiva yhteistyöverkosto. Tuotamme palveluita valtakunnallisesti. Asplan Oy Insinööritoimisto on ollut 1.10.2013 lähtien osa FCG-kon...

Matkailu ja vapaa-aika(Sivu)
nsainvälistä osaamista ja verkostoa että vahvaa paikallistuntemusta aluetoimistojen kautta. Monialaiseen joukkoomme kuuluu asiantuntijoita mm....

Valtionhallinnolle(Sivu)
at monipuolista tietoa ja verkostoidut. Tarjoamme monipuolista avointa koulutusta , joka sopii erinomaisesti myös valtionhallinnossa työskente...

Vesistösuunnittelupalvelut(Sivu)
nkkeisiin. Toimintamme on verkostomaista ja pohjautuu osaaviin asiantuntijatiimeihin, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaidem...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
asiakkaiden ja erilaisten verkostojen kanssa. FCG on vuosien ja vuosikymmenten aikana toteuttanut asiakkailleen hankkeita, jotka ovat tuottane...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
en kaukolämmön ja -kylmän verkostojen kuntoarviot ja suunnittelu sähköverkkojen suunnittelu energiatukihakemukset Due Diligence -arvioinnit ri...

Päätöksenteko, analyysit ja ennakointi(Sivu)
heissa • Seminaareissa ja verkostomaisissa työpajoissa • Yksilöllisissä johdon sparrauksissa Tutustu viimeisimpiin tutkimuksiin Jack Ilmosen &...

Jäähdytys- ja geoenergiasuunnittelu(Sivu)
äydentää toimiva yhteistyöverkosto. Tuotamme palveluita valtakunnallisesti. Asplan Oy Insinööritoimisto on ollut 1.10.2013 lähtien osa FCG-kon...

Sähkö-, tele- ja valaistussuunnittelu(Sivu)
äydentää toimiva yhteistyöverkosto. Tuotamme palveluita valtakunnallisesti. Sähkö- tele ja valaistussuunnittelijamme hallitsevat kattavasti er...

Henkilöstö- ja palvelusuhdeasiat(Sivu)
myös oivallisia paikkoja verkostoitua valtakunnallisesti oman alan asiantuntijoiden kanssa! Suunnittelemme ja toteutamme koulutuksemme pääsää...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
ämme on laaja asiantuntijaverkosto yhdyskuntien ja ympäristön kehittämisen eri teema-alueilta. Tutustu ja ilmoittaudu koulutukseen Syöte: Syöt...

Ruokapalvelut(Sivu)
isoimisen? • Lähde mukaan verkostoitumaan ja kuulemaan sote- ja hankintalain valmistelun sen hetkinen tilanne. Tutustu puhujiin ja ilmoittaudu...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
keskeisiä palveluita ovat verkostoprojektit ja kuntakohtaiset konsultoinnit sekä tiedolla johtamiseen liittyvät palvelut. FCC:n asiakkailleen ...

FCGsmart(Sivu)
auksen ja ohjauksen, nesteverkostojen etävalvonnan, ohjauksen ja optimoinnin sekä erilaiset tiedonkeruun ja jakamisen ratkaisut.  Tietoa eri F...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
utokseen uusimman tiedon, verkostoitumismahdollisuuksien, opintomatkojen sekä asiantuntijatuen muodossa. Koulutukset toteutetaan pääosin yhtei...

FCGsmart(Sivu)
auksen ja ohjauksen, nesteverkostojen etävalvonnan, ohjauksen ja optimoinnin sekä erilaiset tiedonkeruun ja jakamisen ratkaisut.  Tietoa eri F...

FCG:ltä kustannustehokasta voimajohtosuunnittelua(Sivu)
maan kattavan asiantuntijaverkostomme kanssa. Työskentelemme Helsingin lisäksi yli kymmenessä alueellisessa toimipaikassa eri puolilla Suomea....

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tietoa alueellisen palveluverkoston suunnittelun ja toiminnan johtamisen tueksi. 10.00 - 10.20 Pelillisyyttä mukaan kaupunkisuunnitteluun Proj...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tietoa alueellisen palveluverkoston suunnittelun ja toiminnan johtamisen tueksi. 10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja tietop...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tietoa alueellisen palveluverkoston suunnittelun ja toiminnan johtamisen tueksi. 10.30 - 10.50 Mitä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja tietop...

Kiertotalous(Sivu)
iertotaloushankkeiden ja -verkostojen kartoitus kansallisesti ja EU:n alueella, analysointi sekä vertailu UIA-hankkeeseen. Alueellisten yritys...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
kun FCG:n aluetoimistojen verkosto täydentyy. Myös Suomen IP-Tekniikan toimitusjohtaja Jouko Petäjä on tyytyväinen yrityskaupan toteutu...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
ansainvälisen asiantuntijaverkoston käyttämiseen. Yhtiön oma henkilökunta on n. 50. HCG:llä on tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä lukuisissa ma...

FCG Suunnittelukeskus kehittää kansainvälistymispalveluita(Uutinen)
ta. Hanke avaa myös uusia verkostoitumisväyliä EU:n sisällä ja sen ulkopuolella, mm. Intiaan. Kehityshanke kestää vuoteen 2010 saakka, ja sen...

FCG Efeko Oy osti ISAI Consulting Oy:n(Uutinen)
hankkeissa. Yhtiö toimii verkostomaisesti yhteistyössä Kuntaliitto-konsernin ja erilaisten strategisten kumppanien kanssa. FCG Efeko Oy tarjo...

Nimityksiä FCG:llä(Uutinen)
>Perttu Hyöty siirtyy Verkosto- ja yleissuunnittelutoimialan johtajaksi. Hän toimi aiemmin FCG:n Tampereen toimipaikan päällikkönä. ...

Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG:n koulutus- ja konsulttitoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
näilläkin alueilla vahvat verkostot ja osaamista, joka hyödyntää suoraan liiketoimintaamme, toteaa toimitusjohtaja Paul Paukku. ...

Ari Kolehmainen FCG:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
saava henkilöstö ja hyvät verkostot. Omistajat ovat valmiita kehittämään toimintaa ja kannattavuutta pitkällä tähtäimellä. Tavoitteena on vahv...

FCG Tietojohtaminen Oy on saanut kunnian järjestää vuoden 2013 PCSI -konferenssin Suomessa(Uutinen)
iseen casemix -maailmaan, verkostoitua ja toivomme, että saamme runsaasti osallistujia myös Suomesta. Konferenssin kotisivuilta löytyy...

FCG mukana Terveydenhuollon ATK-päivät 2014 -tapahtumassa 20.–21.5. Jyväskylässä(Uutinen)
alueellinen yhteistyö ja verkostoituminen, mobiilitekniikan hyödyntäminen, kansalaisen sähköinen asiointi, uudistuvat asiakastietojärjestelmä...

Perinteiset Kuntajohtajapäivät järjestetään elokuussa Porissa(Uutinen)
aisten alustusten lisäksi verkostoituminen ja kollegojen tapaaminen on iso osa päivien antia.  Tilaisuudessa kuull...

FCG mukana Finnmateria 2014 –suurtapahtumassa Jyväskylässä(Uutinen)
kö Antti Smolander verkosto- ja yleissuunnittelu -toimialalta aiheesta kaivosalueiden vesitasemallinnus. Lö...

Nova Schola Finlandia -ajatuspajassa ideoitiin tulevaisuuden peruskoulua(Uutinen)
Hanke toteutetaan vertaisverkoston kokemuksellisena työskentelynä ja paikallisena kehittämistyönä. Tilaisuudessa kuultiin a...

Osallistumme Varhaiskasvatus-messuille 9.10. (Uutinen)
tutustumaan näyttelyyn, verkostoitumaan ja viihtymään! Löydät meidät osastolta E4.Lisätietoja tapahtumasta:...

FCG Suunnittelu ja tekniikka Digi Aurora -hankkeen konsultiksi(Uutinen)
laatineet mm. Levin yritysverkoston digitaalisen tiedonsiirron tarvekartoituksen ja konseptoinnin sekä matkailun sähköiseen kauppaan liittyvän...

Työvoiman palvelukeskus Väylän toimintaan tehokkuutta FCG:n valmennuksella(Uutinen)
a asiantuntija- ja palveluverkosto. Projektissa oli noin 30 osallistujaa organisaation kaikilta portailta.Hanke alkoi marraskuussa 201...

FinDRG-hanke tuottaa asiakasryhmittelyn sosiaalipalveluihin(Uutinen)
tto-konsernin käynnistämä verkostohanke. Hanketta koordinoi FCG Konsultointi, jonka asiantuntijat tuottavat sisältöä yhteistyössä osallistuvie...

Rekrytoimme huippupelaajia Pohjois-Suomen joukkueeseemme (Uutinen)
">Infrasuunnittelijoita - verkosto- ja hulevesi...

Näin syntyy tilatehokas uusi koulu(Uutinen)
//www.fcg.fi/fin/palvelut/verkostohankkeet/nova_schola_finlandia" class="aloha-link-text">Nova Schola Finlandia –hanke Blogi...

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee oppimista(Uutinen)
//www.fcg.fi/fin/palvelut/verkostohankkeet/nova_schola_finlandia" class="">Nova Schola Finlandia –hanke LisätiedotRaila O...

Tiesitkö että: FCG toimi viime vuonna 77 maassa(Uutinen)
nal Oy:stä sekä tytäryhtiöverkostosta Ruotsissa, Virossa, Bulgariassa, Singaporessa, Uudessa Seelannissa, Keniassa ja Turkissa sekä pysyvistä...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
ntegroituneen sote-palveluverkoston hallinta- ja analysointijärjestelmän - Prodacapo Region. Se keskittyy monipuoliseen kustannuslaskentaa sek...

Seminaarisarja Turussa: Aamiaista ja ajankohtaista asiaa sisäilmasta, elinvoimasta ja infrasuunnittelusta (Uutinen)
>Vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot, hulevesisuunnittelu kaavoituksessa sekä tietomallintaiminen infran suunnittelussa. ...

FCG myy Virossa toimivan FCG Invictan(Uutinen)
Oy jatkaa kansainvälisen verkostonsa kasvattamista sekä keskittää menestyksekästä koulutusliiketoimintaansa Suomeen ja Ruotsiin. Viron koulut...

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle rahoitus(Uutinen)
aliaikaista tietoa palveluverkoston tilasta. Näin voidaan oleellisesti lisätä valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta.  ...

Aki Keskinen FCG:n Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
än tuo vahvat paikalliset verkostot sekä halun kasvattaa ja kehittää yrityksen liiketoimintaa kaakkoisen Suomen alueella.  –...

Kiinteistöjen riskienhallinta ja korjaushankkeiden haasteet käytännössä -seminaari Jyväskylässä(Uutinen)
väskylä Tule verkostoitumaan, kuulemaan näkemyksiä ja osallistumaan keskusteluun!Jaa tätä kutsua organisaatiossasi ja pyydä m...

Kompassi hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan tilanteen(Uutinen)
väksi tarpeellisen palveluverkoston. Lisäksi se auttaa ammattilaisia ottamaan oikeat asiat keskusteluun ja tarjoamaan tarpeita vastaavia palve...

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
llöin myös objektiivisempi arviointi itsetekemisen ja ostamisen välillä paranee.Jotta kansainvälisesti huomiota saanut Value-Based...

KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus – Vertaistukea, oppia ja hyvää fiilistä!(Blogi)
tustu myös Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6. ...

Suomalaista itsehallintoa automatkan verran(Blogi)
sosaamistamme ovat kuntien talouden ja toiminnan johtaminen tiedolla johtaminen ...

Koulu on älykäs!(Blogi)
ehittämistä. Kunnissa tunnutaan laajalti ymmärtävän, mitä pitäisi tehdä, mutta asiantuntijat, tietämys ja resurssit eivät aina kohtaa...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
projekteissa on tyypillisesti poimittu tiedot ajallisesti rajatusti, teknisesti ja lupakäytännön kannalta kertaluontoisena työnä, jonka toiste...

Leijona karjaisee: missä on yhtenäinen projektikulttuurinne?(Blogi)
n johtamiseen Tukeeko projektitoimintanne kuntanne johtamista, kehittämistä ja menestymistä tulevissa muutoksissa? Ovatko ne t...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
target="_blank">Johdon konsultointi      ...

Terveyshyöty suurennuslasin alle: Utilis Sanitas -verkostohanke tuo tietoa terveyspalveluilla potilaille tuotetusta terveydestä(Uutinen)
Suomessa aloitetaan järjestelmällinen terveyshyödyn seuranta FCG:n ja Kuntaliiton toimesta. Utilis Sanitas -hankkeen päämääränä on käynnis...