Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG Prodacapo Group - 2017

14.6.2017 00:00: Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteenä on palvelutuotannon ytimen muodostuminen pitkälle erikoistuneiden sote-ammattilaisten työpanoksesta. Yleisesti tiedossa oleva näkemys on, että sote-kustannuksista noin kaksikolmasosaa (60-70%) muodostuu palkka- ja muista henkilöstösidonnaista menoeristä.Terveydenhuollon kustannuslaskentaan erikoistuneet kansainv...