Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Nova Schola Finlandia

Nova Schola Finlandia on koulujen oppimisympäristöjen kehittämishanke opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen. Ensimmäinen verkostohanke toteutettiin 2015-2016. Toinen toteutus alkoi maaliskuussa 2016.

Innovatiivisten oppimisympäristöjen ja koulurakennusten suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät tietoa ja ymmärrystä oppimisen ekologiasta ja luovista oppimisympäristöistä. Nova Schola Finlandia –hanke muodostuu neljästä keskeisestä koulun ulottuvuudesta: oppimisesta, opetussuunnitelmasta, oppimisympäristöistä ja teknologiasta sekä koulurakennuksista. Hankkeessa luomme yhteyden näiden toisiinsa kiinteästi yhteydessä olevien oppimisen menestystekijöiden välille. Päämääränä on kansallisesti innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Hankkeessa työskennellään vertaisverkostoissa, joissa vaihdetaan osaamista, kehittämisideoita ja kokemuksia oppimisympäristöjen kehittämisestä. Siksi hanke on tarkoitettu sekä opetustoimen että tilapalveluiden edustajille.

Hankkeessa arvioidaan ja hyödynnetään OPS 2016 suomat mahdollisuudet oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Hankkeessa työskennellään vertaisverkostoissa, joissa vaihdetaan osaamista, kehittämisideoita ja kokemuksia paikallisen opetussuunnitelman toteuttamisesta uusissa oppimisympäristöissä. Keskeisenä teemana on kehittää teknologian integroitumista eri oppimisympäristöihin. Tulevaisuuden koulurakennuksen suunnitteluprosessi kuvataan osana oppimisympäristöjen kehittämistä.

Nova Schola Finlandia -hankkeen tavoitteena on parantaa oppimistuloksia opetuksen monipuolistamisen, koulun toimintatapojen ja pedagogisten ratkaisujen kehittymisen myötä. Modernit oppimisympäristöt ja koulutilat luovat edellytykset kouluviihtyvyyden ja motivaation kasvulle ja sitä kautta oppimisen monipuolistumiselle. Oppimisympäristöjen ja koulutilojen kehittäminen mahdollistavat tilojen monikäyttöisyyden ja kustannussäästöjen muodostumisen.

Hankkeen toteutuksesta vastaa FCG tytäryhtiöidensä FCG Konsultointi ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka kanssa. Mukana on myös Kuntaliitto sekä Opetushallitus. 

Nova Schola Finlandia I ajoittui vuosille 2015–2016. Siihen ovat osallistuneet seuraavat kunnat: Lahti, Laukaa, Oulu, Parkano, Raahe, Tyrnävä ja Vantaa.

Nova Schola Finlandia II alkoi maaliskuussa 2016. Siihen osallistuvat Forssa, Heinola, Helsinki, Iisalmi, Kirkkonummi, Kuopio, Lapua, Pietarsaari, Tampere ja Tuusula.


Otattehan yhteyttä, mikäli seuraava ohjelma kiinnostaa Teitä!

Nova Schola Finlandia 1 Vaihe

Yhteyshenkilöt

Jari Poikonen
Jari Poikonen
Projektijohtaja
Johdon konsultointi
jari.poikonen a fcg.fi
+358 40 761 7776
Raila Oksanen
Raila Oksanen
Johtava konsultti
Johdon konsultointi
raila.oksanen a fcg.fi
+358 50 439 5619
Nova Schola Finlandia II
137 KB, päivitetty 27.10.2015

Lue Nova Scholaan liittyvä blogimme.

Hankkeen sivut Peda.netissä 

Johdon konsultointi 

Konsultoinnin verkostohankkeet