FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

FCG MAPGETS

FCG MAPGETS on paikkatietoa hyödyntävä 3D-sovelluskehitysalusta, joka tehostaa tiedon käsittelyä kaupungeissa ja teollisuudessa. Sovelluskehittäjille se tarjoaa mahdollisuuden uuden liiketoiminnan luomiseen.

FCG MAPGETS sisältää paikkatietoaineistot koko maailmasta, kuten kartat, reitit, varastot, kiinteistöt, kaavat, kadut ja palvelut. MAPGETSia voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan sovellusten alustana. Sovellusten tyypillisiä käyttäjiä ovat kaupungit ja kunnat sekä teollisuusyritykset ja näiden asiakkaat.

FCG MAPGETSin hyötyjä

  • 3D- eli kolmiulotteinen sovelluskehitysalusta avaa uudenlaiset mahdollisuudet esittää tiedot visuaalisesti
  • reaaliaikainen tietojen päivittyminen
  • perustuu avoimeen realXtend-lähdekoodiin, ei sitoutumista tiettyihin järjestelmätoimittajiin
  • toimii selaimessa, käyttö ei edellytä asennuksia tai paikkatieto-ohjelmien osaamista

FCG MAPGETS -sovelluskehitysalustan omistaa FCG City Portal Oy, jonka FCG Finnish Consulting Group ja Adminotech Oy ovat perustaneet yhdessä.

Lue lisää FCG MAPGETSista osoitteesta info.mapgets.com

contacts a mapgets.com

Ota yhteyttä!

Heikki Rajasalo
Heikki Rajasalo
Johtava asiantuntija, Palvelumuotoilu ja projektijohtaja, FCG MAPGETS
heikki.rajasalo a fcg.fi
+358 44 704 6290