FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

FCG Kuntarekry: HR-ohjelma rekrytointiin ja työnhakuun

Kuntarekry.fi on Suomen ainoa työnhakupalvelu, joka on räätälöity kunta-alan työpaikkoja varten. Palvelua käyttää yli 1,3 miljoonaa aktiivista työnhakijaa vuosittain. Se kattaa noin 3000 avointa työtehtävää jatkuvasti eri puolilta Suomea. Työpaikkoja julkaisevat Kuntarekryn asiakasorganisaatiot, joita on noin 250. Kuntarekryn kautta on rekrytoitu kuluvalla vuosikymmenellä noin 60 000 henkilöä. 

Työnantajien käyttöön suunnattuun Kuntarekryn rekrytointijärjestelmään on kehitetty uusia ominaisuuksia, joiden myötä ohjelmaa voidaan käyttää myös henkilöstön kehittämisen ja osaamisen hallinnan työvälineenä. KuntaHR-laajennuksilla johtajat ja esimiehet saavat tukea toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Työnantajajärjestelmä on FCG Elbitin toteuttama. 

Työnantajien KuntaHR-järjestelmän ominaisuuksia ovat 

  • työpaikkojen sähköinen haku, hakemusten käsittely ja sijaisrekisteri
  • henkilöstön osaamispankki, johon kerätään organisaatiosta löytyvän osaamisen tiedot. Tämä helpottaa tunnistamaan rekrytointitarpeita, osaamisen allokointia, arvioimaan olemassa olevan ja tarvittavan osaamisen välistä suhdetta. Se tuo näin läpinäkyväksi organisaation osaamisen kehittämistarpeet. 
  • työntekijöiden koulutuksiin, kehityskeskusteluihin ja muihin henkilöstötoiminnan keskusteluihin liittyvä data. Koulutuksista saatava tieto helpottaa koulutusrekisterin ylläpitoa. 
  • raportit, joissa on mahdollista tietojen ristiinarviointi erilaisten hakusanojen avulla.

    Myös valmennuspalveluja henkilöstölle ja johdolle

    FCG tarjoaa henkilöstöhallinnon kehittämistä varten myös valmennuksia ylimmästä johdosta yksittäiseen työntekijään saakka. FCG Valmennuspalvelut on toteuttanut menestyksekkäästi monelle julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiolle työyhteisövalmennuksia ja lähiesimiestyön sparrausta, jotka ovat tukeneet muutosten onnistunutta toteuttamista. Lisäksi on toteutettu lukuisille organisaatioiden esimiehille yksilöllisiä johtamiskäyttäytymistä ja johtamistyötä tukevia DiSC, MBTI, WOPI ja 360-arviointeja ja  -palautteita

Yhteyshenkilöt

Marita Lehikoinen
Marita Lehikoinen
Toimialajohtaja, Valmennuspalvelut
marita.lehikoinen a fcg.fi
+358 40 840 0470