FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Hyvinvointipalvelut

Haluamme auttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa meneillään olevassa rakennemuutoksessa ja varautumisessa tulevaisuuden haasteisiin.

Siksi FCG Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmän Hyvinvointi- ja ICT-palvelut ylläpitää ja kehittää useita sosiaali- ja terveydenhuollon luokitusjärjestelmiä analysoinnin, seurannan ja johtamisen tueksi.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisesti, mutta kun on kyse taloudesta, toiminnan laadusta ja asiakkaiden hyvinvoinnista, ohjauksen ja johtamisen tueksi tarvitaan myös paikallistason tietoa. FCG:n hallinnoimat luokitustuotteet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi näissä tilanteissa.

Hyvinvointikonsultointi

Olemme perehtyneet erityisesti kunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen ja arviointiin, talous- ja palvelutarve-ennusteiden laadintaan, palveluverkkojen suunnitteluun sekä kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurantaan.

Tässä työssä hyödynnämme Sähköistä hyvinvointikertomusta, FCG:n vahvoja luokitustuotteita (FIM®, NordDRG, pDRG, EPR, RAFAELA®, RAVA®, TUVA®), analysointivälineitä (QlikView), tutkimusosaamista sekä kansallisia että kansainvälisiä verkostojamme.

ICT-palvelut

ICT-palvelut tarjoaa asiantuntijapalveluita liiketoimintalähtöisen tietohallinnon kehittämiseen, liiketoimintatiedon hallintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, riskienhallintaan, sähköiseen asiointiin, projekti- ja hankejohtamiseen sekä hankintakilpailutuksiin.

Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa julkisen sektorin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista. Teemme yhteistyötä laajan kumppaniverkostomme sekä FCG-konsernin muiden toimialojen kanssa.

Meiltä löytyy myös tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen liittyvää strategista suunnittelua ja  tietojohtamisen palveluiden kehittämistä.

Tavoitteenamme on lisätä käytettävissä olevaa tietoa ja antaa välineitä laadukkaan ja tehokkaan johtamisen tueksi. 

FCG – Tiedolla johtamisen asiantuntija

Yhteyshenkilö

Maija Valta
Maija Valta
Toimialajohtaja
Hyvinvointi ja sote
maija.valta a fcg.fi
+358 44 270 0612


     konsultointi a fcg.fi

Joko olet löytänyt blogimme?


Sosiaali- ja terveyshuollon referenssejä

 • Vammaispalvelujen selvitys

  Vammaispalvelujen selvitys

  Hankkeessa tarkasteltiin Porvoon kaupungin vammaispalveluiden kustannuksia vuosilta 2014 - 2016 sekä asiakaskohtaiset kustannukset tammi-maaliskuulta 2017. Vammaispalveluiden asiakkaille toteutettiin ...

  Lue lisää

 • Palvelurakenteen arviointi

  Kolarin kunnan palvelurakenne arvioitiin kolmen FCG:n käyttämän toimintakykymittarin tuottaman tiedon perusteella. Toimintakykyä ja avuntarvetta arvioitiin ikäihmisten kohdalla RAVA®-mittarin avulla, ...

  Lue lisää