FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Hyvinvointipalvelut

Haluamme auttaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa meneillään olevassa rakennemuutoksessa ja varautumisessa tulevaisuuden haasteisiin.

Siksi FCG Konsultoinnin Hyvinvointi- ja ICT-palvelut  ylläpitää ja kehittää useita sosiaali- ja terveydenhuollon luokitusjärjestelmiä analysoinnin, seurannan ja johtamisen tueksi.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisesti, mutta kun on kyse taloudesta, toiminnan laadusta ja asiakkaiden hyvinvoinnista, ohjauksen ja johtamisen tueksi tarvitaan myös paikallistason tietoa. FCG:n hallinnoimat luokitustuotteet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi näissä tilanteissa.

Ecomed-tuotteet ovat osa FCG:n palvelupalettia.

Hyvinvointikonsultointi

Olemme perehtyneet erityisesti kunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseen ja arviointiin, talous- ja palvelutarve-ennusteiden laadintaan, palveluverkkojen suunnitteluun sekä kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurantaan.

Tässä työssä hyödynnämme Sähköistä hyvinvointikertomusta, FCG:n vahvoja luokitustuotteita (FIM®, NordDRG, pDRG®, RAFAELA®, RAVA®, TUVA®), analysointivälineitä (QlikView), tutkimusosaamista sekä kansallisia että kansainvälisiä verkostojamme.

ICT-palvelut

ICT-palvelut tarjoaa asiantuntijapalveluita liiketoimintalähtöisen tietohallinnon kehittämiseen, liiketoimintatiedon hallintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, riskienhallintaan, sähköiseen asiointiin, projekti- ja hankejohtamiseen sekä hankintakilpailutuksiin.

Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa julkisen sektorin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista. Teemme yhteistyötä laajan kumppaniverkostomme sekä FCG-konsernin muiden toimialojen kanssa.

Meiltä löytyy myös tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen liittyvää strategista suunnittelua ja  tietojohtamisen palveluiden kehittämistä.

Tavoitteenamme on lisätä käytettävissä olevaa tietoa ja antaa välineitä laadukkaan ja tehokkaan johtamisen tueksi. 

FCG – Tiedolla johtamisen asiantuntija

Yhteyshenkilö

Petra Kokko
Petra Kokko
Toimialajohtaja
Hyvinvointipalvelut
petra.kokko a fcg.fi
+358 44 566 7009

     konsultointi a fcg.fi

Joko olet löytänyt blogimme?


Sosiaali- ja terveyshuollon referenssejä

 • FINN-PYLL

  Kansallisen FIN-PYLL-hankkeen tavoitteina on: • selvittää, miten PYLL-indeksi vaihtelee kaupunginosien välillä • selvittää ja arvioida, miten ja miksi eri syistä menetetyt elinvuodet vaihtelevat ...

  Lue lisää

 • Työajanhallinnan tutkimus

  Työajanhallinnan tutkimus

  Työajanseurantalaite kerää tiedon henkilöstön päivän aikana eri toimintoihin käyttämästä työajasta. Tulokset ja johtopäätökset käydään läpi keskustellen ja tämän myötä kirjataan ...

  Lue lisää