FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Hyvinvoinnin ja terveyden mittari, PYLL

Ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien indeksi (PYLL = Potential Years of Life Lost) on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari.

PYLL-indeksi kuvaa ennen 70 ikävuotta menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä 100 000 asukasta kohti. Se korostaa nuorella iällä tapahtuvien kuolemantapausten merkitystä niiden kuolinsyiden osalta, jotka Maailman Terveysjärjestö (WHO) on luokitellut ehkäistävissä tai hoidettavissa olevina kuolinsyinä.

PYLL-indeksistä on tullut käytännön työhön sopiva ja nopea työkalu suunniteltaessa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kunnan taloutta.

  • Mahdollistaa aikaisempien ja nykyisten hyvinvointipalvelujen ja terveyden edistämisen vaikuttavuuden arviointia
  • Tarjoaa tiedon siitä, mihin elinvuosia menetetään ennenaikaisesti
  • Tuo esille, mihin toimenpiteitä ja resursseja pitää kohdistaa
  • Seurattavissa oleva, nopea ja luotettava mittari

FCG:llä on käytössään laaja moniammatillinen asiantuntijajoukko toimenpiteiden suunnitteluun. Tarvittaessa PYLL-prosessi voidaan toteuttaa 2-3 kuukaudessa. 

Kansallinen FIN-PYLL

Kuntatason ja kaupunginosakohtaisten väestön terveydentilan ja todennettavissa olevien terveyshyötyjen arviointi ja selvitys väestön terveydentilan muutoksista ja vaikutuksista.

Kansallisen FIN-PYLL-hankkeen tavoitteina on: 

  • selvittää, miten PYLL-indeksi vaihtelee kaupunginosien välillä
  • selvittää ja arvioida, miten ja miksi eri syistä menetetyt elinvuodet vaihtelevat kaupunginosittain
  • arvioida väestöryhmien tasa-arvoista terveydentilaa, sen puutteeseen vaikuttavia tekijöitä, ja sen saavuttamisen mahdollisuuksia kaupunginosien välisten erojen avulla
  • vähentää ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien määrää kansainvälisesti erinomaiselle tasolle seuraavien viiden vuoden aikana
  • edistää kuntalaisten hyvinvointia ja sosioekonomisten terveyserojen kaventumista ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, kun menetettyjen elinvuosien määrä vähenee.


Pyll

Yhteyshenkilö

Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote
virpi.pitkanen a fcg.fi
+358 44 784 4572