FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Rakennemuutoksen ICT-tuki

Varmista palvelukyvyn jatkuvuus ja kehitys rakennemuutoksessa!

Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa tietohallinnon ja tietojärjestelmäratkaisujen harkitut uudelleenjärjestelyt auttavat kuntia järjestämään palvelutarjontansa paremmin ja tehokkaammin.  Hyvin suunnitellut palveluprosessit ja niitä tukevat ICT-palvelut säästävät kustannuksia ja auttavat turvaamaan kuntien palvelut.

Tarjoamme kuntarakennemuutoksen selvitys- ja toteutusvaiheisiin räätälöityjä tietohallinnon konsultointipalveluita kunnille, kuntayhtymille ja kuntaliitosselvitysten tekijöille:

Selvitysvaihe

Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus ja analysointi

  • palveluprosessit ja tietojärjestelmät
  • sopimukset ja hankinta

Strategiaskenaarioiden määrittely, arviointi ja valinta

  • ICT-palveluiden järjestämis- ja hallintamallit
  • muutoksen toteutuksen suunnittelu

Toteutusvaihe

  • tietohallinnon järjestämisen ja organisoinnin suunnittelu
  • kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin laatiminen
  • projektisalkun hallinta
  • tietoturvallisuuden ja varautumisen ratkaisujen suunnittelu

FCG on ollut toteuttamassa lukuisia kuntarakenneselvityksiä ja olemme olleet laatimassa Valtiovarainministeriön ohjeistusta rakennemuutosten läpiviemiseksi tietohallinnon kannalta.

Lue juttu Kuntien ICT-muutostuen valmistelusta:

Fcg Consulting People 2 13 7
59 KB, päivitetty 24.2.2015

Yhteyshenkilö

Markku Köykkä
Markku Köykkä
Asiantuntijapalveluiden johtaja
Tietopalvelut
markku.koykka a fcg.fi
+358 40 503 9208