FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Terveyshyötyjen arviointi Kansallisessa FIN-PYLL-hankkeessa

Kuntatason ja kaupunginosakohtaisten väestöjen terveydentilan ja todennettavissa olevien terveyshyötyjen arviointi ja selvitys väestön terveydentilan muutoksista ja vaikutuksista.

Kansallisen FIN-PYLL-hankkeen tavoitteina on: 

  • selvittää, miten PYLL-indeksi vaihtelee kaupunginosien välillä
  • selvittää ja arvioida, miten ja miksi eri syistä menetetyt elinvuodet vaihtelevat kaupunginosittain
  • arvioida väestöryhmien tasa-arvoista terveydentilaa, sen puutteeseen vaikuttavia tekijöitä, ja sen saavuttamisen mahdollisuuksia kaupunginosien välisten erojen avulla
  • vähentää ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien määrää kansainvälisesti erinomaiselle tasolle seuraavien viiden vuoden aikana
  • edistää kuntalaisten hyvinvointia ja sosioekonomisten terveyserojen kaventumista ja saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, kun menetettyjen elinvuosien määrä vähenee.

PYLL–indeksi (Potential Years of Life Lost) on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari, jonka avulla seurataan ennenaikaisia kuolemia ja niihin johtaneita syitä.       

Yhteyshenkilöt

Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Erityisasiantuntija
Luokitukset
virpi.pitkanen a fcg.fi
+358 44 784 4572