FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Strategiat ja johtaminen

Tukea, näkemystä ja työkaluja johtamiseen ja muutokseen!

FCG:n tarjoamat kehittämistoimenpiteet voivat muodostaa kehittämisen kokonaisprosessin tai niitä voidaan toteuttaa erillisinä kehittämistoimeksiantoina. Sovituilla toimenpiteillä varmistetaan asiakkaalle esimerkiksi strategiaprosessin toimivuus, luodaan prosessia tukeva toimintaympäristöanalyysi tai kehitetään tarvittaessa organisaation koko strategista johtamisjärjestelmää. 

Strategiat ja ohjelmat (toimeenpano ja arviointi): 

  • Kunta- ja kaupunkistrategiat ja muiden organisaatioiden strategiat
  • Toimiala- ja yksikköstrategiat
  • Palvelu-, elinkeino- ja henkilöstöstrategiat tai -ohjelmat
  • Tulevaisuus-, ennakointi- ja skenaariotyöskentely

Ohjaus- päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmätLue v. 2013 tekemästämme strategiakyselystä asiakaslehdestämme:

Fcg Consulting People 2 13 9
69 KB, päivitetty 24.2.2015