FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Huominen rakentuu kiertotaloudelle

Kiertotaloudessa käytetyt resurssit säilytetään talouden kierrossa, kulutetaan vähemmän luonnonvaroja ja synnytetään niukasti jätettä sekä rakennetaan samalla uutta hyvinvointia ja kasvua.

Kiertotalous - FCG


FCG on aktiivisesti mukana luomassa kestävämpää huomista. Edesautamme kiertotalouden periaatteiden toteutumista arjessa. Palveluissamme kiertotalouden periaatteet nivoutuvat monialaiseen osaamiseemme yhdyskuntasuunnittelun eri vaiheissa. 

 • Suunnittelemme kestäviä yhdyskuntia ja alueita 
 • Tarjoamme resurssitehokkaita, pitkäaikaisia ja joustavia ratkaisuja
 • Toimimme aktiivisesti arvoverkostoissa

Autamme kuntia, elinkeinoyhtiöitä ja yrityksiä edistämään kiertotaloutta aina strategisesta suunnittelusta hankkeiden käytännön toteutukseen asti. Yhdessä luotsaamme asiakkaitamme uudenlaisen talouden edelläkävijöiden joukkoon.

Kiertotalouden palveluitamme ovat

 • strateginen kiertotalouskonsultointi
 • toimija-analyysit
 • vaikutusarviot ja ennakointi
 • uudet alueet: kaavoitus ja ohjauskeinot
 • vanhat ja kehitettävät alueet: profilointi ja toimijasparraus
 • kiertotalouden tiekartat ja digitaaliset konseptit
 • kiertotalouskoulutus
 • kestävät, resurssiviisaat ratkaisut ja palvelut

Suunnittelu luo perustan kestävälle kehitykselle

Edellytykset hyvälle elämälle ja kestävälle arjelle luodaan osana yhdyskuntien suunnittelua ja rakentamista. Kiertotalous on tässä kehityksessä mahdollistaja. Kestävä suunnittelu luo edellytykset toimia sen periaatteiden mukaisesti. 


Kestävä suunnittelu

 • määrittää suurimman osan elinkaaren aikaisista kokonaisvaikutuksista.
 • mahdollistaa tuotteiden, osien ja materiaalien pitkäikäisyyden, korjattavuuden ja muunneltavuuden.
 • määrittää resurssitehokkuuden, uudelleenkäytön ja kierrätyksen.Ekosysteemit ja kumppanuudet

 • mahdollistavat kiertojen sulkemisen.
 • tuottavat hyvinvointia ja toimintamalleja.
Katso lisää palveluistamme: 
Laukaan Vuonteelle suunniteltu ekokylä on esimerkki elävästä kiertotalousyhteisöstä. 


Katso kaikki videot kiertotaloushankkeistamme