FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

FCG Konsultointi

Liiketoiminnan keskeinen tavoite on tukea FCG:n asiakkaita erityisesti julkishallinnon muutoksessa ja palvelutuotannon uudistamisessa.

FCG Konsultointi


Johdon konsultoinnissa
keskeiset palvelut ovat verkostoprojektit ja kuntakohtaiset konsultoinnit sekä tiedolla johtamiseen liittyvät palvelut. 

FCG Kuntarekry (www.kuntarekry.fi) tuottaa kunnille, kuntayhtymille sekä kuntaomisteisille yhtiöille rekrytointia ja työnantaja­mielikuvan kehittämistä tukevan järjestelmän. 

FCC:n asiakkailleen tarjoamat valmennuspalvelut ovat organisaatiokohtaista johdon ja esimiestoiminnan kehittämistä, työyhteisöjen kehittämiseen liittyviä valmennuksia sekä erilaisia arviointeja ja toiminnan muutoksiin liittyviä kehitysprosesseja.

Hyvinvointi-toimiala tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja luokitusjärjestelmiä toiminnan ja talouden analysointiin ja seurantaan sekä johtamisen tueksi. FCG:n luokitustuotteita ovat (FIM®, NordDRG, RAFAELA®, RAVA®, pDRG® ja TUVA®). Näiden tuotteiden avulla tuetaan FCG:n asiakkaita erityisesti suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa meneillään olevassa rakennemuutoksessa ja varautumisessa tulevaisuuden haasteisiin.

Ecomed-laskenta- ja analytiikkaratkaisut edistävät sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden edellytyksiä mitata, analysoida ja johtaa palvelutuotantonsa suorituskykyä ja kustannuksia.

FCG on yksi johtavista sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun ja suorituskyvyn mittaamiseen liittyvän ratkaisutoimittajista Pohjoismaissa.

FCG Konsultoinnin liiketoimintaryhmän palvelutuontantoa tukee myös Tietopalvelu-toimiala ja sen tarjoamat raportointi- ja analysointijärjestelmät.

Ota yhteyttä!

Tommi Patanen
Tommi Patanen
Liiketoimintaryhmän johtaja
Konsultointi
tommi.patanen a fcg.fi
+358 40 080 1094

Lue myös Konsultointi nyt -blogiamme.