FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

EKJ – Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus

ekj


Suomen korkeatasoisin kunta-alan esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus kokoaa jälleen yhteen näkemyksellisiä asiantuntijoita ja tulevaisuuden johtamisen ammattilaisia. Seuraava EKJ-ohjelma käynnistyy syksyllä 2018.

EKJ-ohjelman keskeinen tavoite on antaa eväitä osallistuvien organisaatioiden tavoitteista lähtevään muutoksen johtamiseen. Johtamisvalmennus koostuu organisaatioiden omasta kehittämistyöstä, sitä tukevista johtamisfoorumeista, esimiesten yksilöllisestä kehittymisestä sekä kehittävästä arvioinnista. Ohjelmaan osallistuvat esimiehet saavat oman johtajuutensa kehittämisestä kertovan Kuntaliiton myöntämän EKJ-sertifikaatin.

Järjestyksessään jo 4. EKJ-ohjelma käynnistyy 15.–16.11.2018 järjestettävällä ensimmäisellä johtamisfoorumilla, jota edeltää mukaan lähtevien ja sitä harkitsevien organisaatioiden EKJ-yhdyshenkilöille suunnattu käynnistystilaisuus  4.10.2018. Ohjelma päättyy viimeiseen johtamisfoorumiin ja EKJ-sertifikaattijuhlallisuuksiin 31.10.2019.

Johtamisfoorumit

Johtamisfoorumit ovat pysähtymis- ja verkottumispaikkoja esimiehille. Johtamisfoorumeilla suomalaiset ja kansainväliset huippuasiantuntijat luennoivat alansa uusimmasta tutkimuksesta.

Kehittävä arviointi 

Foorumien aikana kehittävä arviointi auttaa osallistujia täsmentämään oman johtajuuden kehittymistä sekä tutkimaan ja arvioimaan sen linkittymistä organisaation tavoitteisiin.

EKJ-sertifikaatti

Sertifikaattitehtävän avulla osallistuja reflektoi omaa johtamisen kehittymistä. EKJ-sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu sertifikaattitehtävä sekä läsnäolo johtamisfoorumeilla.

Yhteiskehittäminen

EKJ-ohjelmaa kehitetään yhdessä organisaatioiden yhdyshenkilöiden kanssa ohjelman aikana.

EKJ-valmennusohjelman vaikuttavuus kasvaa, kun ohjelma kytkeytyy saumattomasti osallistujaorganisaation tavoitteisiin. FCG Konsultointi tarjoaa tähän tueksi organisaatiokohtaista konsultointia, jonka sisällöstä ja kustannuksista sovitaan erikseen.

Valmennusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kuntaliiton, Kevan ja KT Kuntatyönantajien kanssa. 

Lisätietoja

Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus käynnistyy
179 KB, päivitetty 7.2.2018

Ilmoittaudu mukaan >

Ohjelman kokonaisuus ja sisällöt

Tommi Patanen
Tommi Patanen
Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmän johtaja
Konsultointi
tommi.patanen a fcg.fi
+358 40 080 1094

Toteutus ja koordinointi

Maria Vuorensola
Maria Vuorensola
projektipäällikkö
Johdon konsultointi ja valmennus
maria.vuorensola a fcg.fi
+358 40 7601 288


 

EKJ-johtamisvalmennus on osa Kuntaliiton sertifikaattiohjelmien kokonaisuutta.

Ekj Kho Kj Kpj