FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Tutkimuspalvelut ja kyselyt

Tutkimusten avulla tuotetaan tietoa johtamisen tueksi.

Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten hyödynnettävyys ja käytettävyys. Vakioitujen tutkimusasetelmien ansiosta asiakas saa myös vertailutietoa muista organisaatioista. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään toteuttamiemme konsulttihankkeiden ja valmennusten yhteydessä. Tarvittaessa tulosten käsittelyä tuetaan asiantuntijoiden vetämillä palautetilaisuuksilla.