FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Päätöksenteko, analyysit ja ennakointi

Toteuttamamme analyysit
• Antavat laajempaa perspektiiviä, informaatioita ja näkökulmaa yhteiskunnallisista
trendeistä ja tulevaisuuden visioista
• Auttavat ennakoimaan, ymmärtämään ja mieltämään uudistumis- ja muutostarpeita, sekä niiden vaikutuksia kompleksisessa maailmassa
• Tukevat tarvittavia muutoslinjauksia, päätöksentekoa ja innovatiivista toimintaa

Analyysejä ja selvityksiä käsitellään ja hyödynnetään mm.

• Uudistamis- ja muutosprosessien suunnittelussa ja prosessien eri vaiheissa
• Seminaareissa ja verkostomaisissa työpajoissa
• Yksilöllisissä johdon sparrauksissa

Tutustu viimeisimpiin tutkimuksiin

Eläkepommi ei tule kuin varas yöllä.
Jack Ilmosen & Hannu Kahran kanssa. Libera analyysi tammikuu 2017.

Ei vain urheilua. Liikunta ja urheilu yhteiskunnan uusiutumisen kannalta.
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2/2016.

Suomi ja SOTE 2040. Kohti taloudellisesti, sosiaalisesti ja moraalisesti kestävää Suomea.
Erkki Vauramon kanssa. Kuntaliiton julkaisusarja 2016.

Arktinen Myrsky. Globaalin logistiikan muutos ja Suomen nousu maailmankartalle.
RAC Finland Publication 1/2013.

Crossroads. Transformations on the Road to 2040.
Michael Loescherin kanssa. Aalto university publication series 3/2015.

Renaissance Society.
Rolf Jensenin kanssa. McGrawHill 2013. Hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Yhteyshenkilö