FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Ravinto- ja puhtauspalvelut -verkostohanke käynnistyy

Palvelujen kehittäminen jatkuu maakunta- ja sote-uudistuksen takia tai siitä huolimatta.

Hoitsu 560x400


Tukipalvelujen tilaajilla on suuria haasteita väestön ikääntyessä, palvelutarpeen lisääntyessä ja rahoituksen kiristyessä. Myös kuntalaisten odotukset ovat kasvavaneet. Kunnat voivat järjestää palvelut itse, mutta myös mahdollisuudet ostopalveluihin lisääntyvät. Kilpailu kovenee väistämättä.

Julkisen sektorin kestävyysvaje ja palvelutuotannon markkinariippuvuus ovat tosiasioita, jotka asettavat kehittämispaineita palveluille. 

FCG on perustamassa Ravinto- ja puhtauspalvelut eli RaPu-verkostohanketta. Se viitoittaa julkisomisteisten palvelujen kehittämistä kohti taloudellisesti ja ekologisesti kestäväää tulevaisuutta. Palveluntuottajat kehittävät verkostossa toimintaansa yhteistyössä tilaajaorganisaatioiden kanssa. 

Hankkeen tavoitteena on loppuasiakasta kuunteleva ja tilaajan tarpeet täyttävä palvelu, joka säästää voimavaroja ja resursseja.


Nyt haemme kehittämisestä innostuneita osallistujaorganisaatioita mukaan hankkeeseen.

RaPu-verkostohanke tukee palveluorganisaatiota kehittämään omaa toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja tuottavammaksi sekä:
- saavuttamaan kustannussäästöjä mitoittamalla palvelu käyttäjän toimintakyvyn ja omatoimisuuden mukaiseksi.
- kehittämään palvelujen hinta/laatu-suhdetta ja kilpailukykyä 
- valitsemaantehokkaimman tuotantotavan ja tekemään kannattavia investointeja teknologiaan.
- ottamaan huomioon kuntalaisten arvot esimerkiksi ekologisen kestävyysvajeen.
- asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tuki sisältyy SUPER-pakettiin.Rapu Verkostohanke 0219Toiminnan kehittäminen lähtee RaPu-verkostossa omista vahvuuksista ja niiden tunnistamisesta. Näin pääsemme varmimmin tuloksiin.

RaPu-verkostohankkeessa voit olla mukana palvelujen käyttäjänä, tilaajana tai niiden tuottajan edustajana. 

RaPu-verkostohankkeen saat haluamasi kokosena

Verkostohankkeeseen kuuluu kolme ajankohtaisseminaaria ja niiden lisäksi valitsemasi kokonaisuus:

MIKRO: oma työpaja ja swot-analyysin pohjalta vahvuuksien hahmottamisen. Hinta 3.300 e.

MINI: kolme omaa työpajaa. Kilpailukykyanalyysissä kuvataan asema markkinoilla ja kartoitetaan kilpailukyvyn kehityskohteet. Hinta 8.200 e.

PERUS: viisi omaa työpajaa, toimenpide-ehdotukset palvelun kehittämiseksi kilpailukykyiselle tasolle ja sen vaatimat investoinnit tuotantoteknologiaan. Hinta10.500 e.

SUPER: seitsemän omaa työpajaa, kilpailukykyanalyysiä täydentävä kehittämiskeskustelu. Siinä määritetään esim. investoinneille takaisinmaksuaika ja kehitystoimenpiteet tai yhteinen näkemys tilaajaorganisaation kanssa  kehittämistarpeista. Hinta 13.200 e.

Hintoihin lisätään alv.

On myös  mahdollista osallistua seminaaripäiviin ja tilata kuntapäiviä erikseen.

Hankkeen suunniteltu kesto on 4/2019–6/2020

Kouluttajana toimii Jaana Levo 

Jaana on ruokatuotannon laadun, vastuullisuuden, ruokapalvelujen johtamisen ja peruspalveluja tukevien palvelujen järjestämisen asiantuntija. Hän hallitsee erinomaisesti myös investointi- ja kustannuslaskennan sekä kilpailuttamisen.

Jaana Levo
Jaana Levo
konsultti
Johdon konsultointi ja valmennus
jaana.levo a fcg.fi
+358 40 718 6404