FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Terveysturva ja sen rahoitus -tutkimus

Terveysturvan erikoissairaanhoidon hoitoprosessissa ja siihen liittyvien hoitojen osuus sairauspäivärahojen ja sairausvakuutuksen kokonaiskustannuksissa, seurantatutkimus 2000-2013

Terveysturva ja sen rahoitus -hanke (ABC2) on jatkotutkimus Terveysturva ja sen rahoitus 2000 (ABC) tutkimukselle.

Kyseessä on terveysturvan rahoitusta ja sen osaoptimointia koskeva rahoituspoliittinen seurantatutkimus siitä kuinka eri terveysongelmien odotusaika A hoitoaika B ja toipilasaika C ovat muuttuneet vuosina 2000 – 2013 ja millaisia eroja ajoissa on eri kuntien ja sairaanhoitopiirien välillä. Edellisen tutkimuksen yhteydessä tehdyssä kansainvälisissä vertailuissa ilmeni, että maassamme ei juurikaan ollut kiinnitetty huomiota miten julkisesti rahoitetun terveysturvan todentuneet kustannukset olivat tosiasiallisesti ohjautuneet.

Tutkimus tehdään havainnoimalla kuntakohtaisia ja sairaanhoitopiirikohtaisia tunnuslukuja vuosilta 2000 ja 2013, HILMO-rekisterin ja Kelassa olevien vastaavien tietojen perusteella. Tutkimus kattaa kaikki maamme sairaanhoitopiirit sekä jokaisesta sairaanhoitopiiristä suurimman sairaalan sijaintipaikkakunnan sekä muut vuoden 2000 tutkimuksessa mukana olleet kunnat.

Toistamalla kymmenen vuotta sitten tehdyt analyysit, hyödyntämällä nyt saatavilla olevia tarkempia tietoja sairauspoissaolojen syistä ja lisäämällä potilasryhmäkohtaisia tarkennettuja näkökulmia voidaan selvittää ja osoittaa kuinka osaoptimoinnin vaikutukset näkyvät ja mitä tulisi tehdä niiden välttämiseksi. Seurantatutkimuksella pyritään selvittämään, onko tarkasteltava tilanne muuttunut edellisestä tutkimuksesta, ja jos minne muutokset kohdistuvat ja kuinka suuria ne ovat.

Mukana ovat tässä vaiheessa Itä-Suomen yliopisto, Kuntaliitto, Kela, VATT, Finanssialan keskusliitto, KSSHP, Eksote, Turku, Kuopio, Joensuu ja Kangasala. Tutkimuksen tulokset hyödyttävät julkisesti rahoitetun terveysturvan kustannusten todentamista sekä ohjaamista ja auttavat osaoptimoinnin vähentämisessä.

Yhteyshenkilöt

Petra Kokko
Petra Kokko
Toimialajohtaja
Hyvinvointipalvelut
petra.kokko a fcg.fi
+358 44 566 7009

Hyvinvointi- ja ICT-palvelut