FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Tietojohtaminen kunnissa

Tehdäänkö kunnassa oikeita asioita? Entä tehdäänkö asiat oikein? Miten palvelut järjestetään?

Tietojohtamisen verkostoprojekti antaa askelmerkit kuntia velvoittavan talousraportoinnin muutokseen. Haemme osallistujia vuoden kestävään TIJO-verkostoon. Seuraava TIJO-aalto käynnistyy tammikuun 2019 lopussa.

Tietojohtaminen kunnassa on strateginen valinta ja johtamisjärjestelmää tukeva toimintapa. Se tarkoittaa kuntatiedon järjestämistä ja yhdistämistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Tijo KuvaVerkostohanke on tarkoitettu kunnille, jotka haluavat talousraportoinnin muutoksen lisäksi kerätä ja hyödyntää talous- ja toimintatietoa johtamisessa ja päätöksenteossa

Kuntien automaattisen talousraportoinnin velvoitteet alkanevat vuonna 2020 talousarvion raportoinnista Valtiokonttorin ylläpitämään palveluun ja laajenevat siitä asteittain yhteisten JHS-luokitusten mukaisesti. Samaan aikaan siirrytään tehtäväluokituksen mukaisesta raportoinnista palveluluokituksen mukaiseen raportointiin. Automatisoidulla tiedonsiirrolla on tavoitteena saada tieto siirtymään ja käyttöön nopeammin ja tehokkaammin kuin aikaisemmin.

Tiedolla johtaminen ja tuotteistukseen perustuva johtamisjärjestelmä avaavat kunnalle mahdollisuuden kehittää tuotepohjaista toiminnanohjausjärjestelmää viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden johtamisen ja päätöksenteon tueksi. Päämääränä ovat kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut kuntalaisille. 


Ota askel kohti päämäärää

FCG ja Kuntaliitto tarjoavat kunnille mahdollisuuden osallistua tietojohtamisen verkostoprojektiin. Osallistumalla kunta pääsee verkostoitumaan muiden kuntien kanssa ja saa askelmerkit kuntaa velvoittavaan muutokseen ja palvelutuotannon kehittämiseen tiedolla johtamisen, tuotteistuksen ja tuotekustannuslaskennan keinoin. Verkostoprojekti sisältää sekä yhteistä että kuntakohtaista työskentelyä.

Kuntatieto-ohjelman mukaisen talousraportoinnin askelmerkit
• muutosprosessin tukeminen ja ohjaus

Tuotteistuksen ohjaus
• tuotteiden laadinnan käynnistys
• tuotteistuksen perusta ja tarvittavat linjaukset
• kunnan tuoterekisterin muodostaminen
• kunnan tuotteiden ja JHS 200 -palveluluokkien kohdennus.

Tuotekustannuslaskennan ohjaus
• menojen ja tulojen kohdentaminen tuotteelle
• kustannusten kohdistussääntöjen laatiminen
• tuotenumeroinnin suositukset

Johdon raportointityökalujen esittely

• johdon raportointityökalut tietojohtamisen tueksi

Yhteistyöalusta verkoston vuorovaikutukseen
• kuntakohtaisten päivien ja verkostopäivien ohjelmat ja materiaalit
• vuorovaikutus- ja verkostoitumisalusta tapaamisten välillä.

Tijo-verkostohankkeen esittely

Mitä automaattisen raportoinnin uudistus tarkoittaa? Katso tallenne webinaarista 13.11.2018 ja tule mukaan TIJO-verkoston tammikuussa alkavaan seuraavaan aaltoon!

Linkki tulostettavaan TIJO-verkostohankkeen esitteeseen: 

D50 Tietojohtaminen Kunnissa Web 1218
114 KB, päivitetty 20.12.2018
Tiina Larsson
Tiina Larsson
Johtaja
Johdon konsultointi ja valmennus
tiina.larsson a fcg.fi
+358 44 750 5309
Minnamaria Korhonen
Minnamaria Korhonen
Erityisasiantuntija, kuntatalous, Suomen Kuntaliitto ry
Konsultointi
minnamaria.korhonen a kuntaliitto.fi
+358 50 513 4641

Hinnoittelu

Kuntien yksilölliset tarpeet on huomioitu verkostoprojektin pakettivaihtoehdoissa. 

Verkostopaketit 
Verkostopaketit 
TIJO 7 -minipaketti: 12.200 € 
(4 kuntapäivää)
TIJO 10 -peruspaketti I:  19.100 €
(7 kuntapäivää)
TIJO 13 -peruspaketti II: 26.000 €
(10 kuntapäivää)
TIJO 17 -superpaketti:  35.000 €
(14 kuntapäivää)
Lisäpäivät pakettiin 1100 €/ kouluttaja/päivä

Yksittäisten seminaaripäivien hinnoittelu (erikseen tilattuna)
450 € /osallistuja/päivä
850 €/osallistuja/2 päivää
1250 €/osallistuja/3 päivää

Kuntakohtaisten päivien hinnoittelu (erikseen ostettuna)
1200 €/kouluttaja/päivä

Hinnat alv 0 % + matka- ja majoituskulut sekä päivärahat.