FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Utilis Sanitas -hanke

Utilis Sanitas -hankkeen päätavoite on järjestelmällistää kansallisesti terveydenhuollon laadun, alkuvaiheessa erityisesti tuotettavan terveyshyödyn, seuranta ja tuoda tieto reaaliaikaisesti tiedon hyödyntäjien käyttöön.

Hanke toteutetaan kaksivaiheisena verkostohankkeena, joista ensimmäinen (esitutkimus) alkaa keväällä 2014 ja kestää arviolta vuoden 2015 loppuun. Esitutkimuksen on tarkoitus ratkaista terveydenhuollon laadun seurantajärjestelmän keskeiset organisointikysymykset. Tämän jälkeen on tarkoitus toteuttaa jatkohanke vuosina 2016-2018, jonka aikana on tarkoitus laajentaa mitattavien indikaattorien määrää sekä jalkauttaa esitutkimuksessa suunniteltu seurantajärjestelmä jatkuvaan kansalliseen käyttöön.

Mukana hankkeessa ovat Kuntaliitto, Lääkäriliitto, Itä-Suomen yliopisto sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimijoita. 

Projektissa edistetään terveydenhuollon kustannusten ja laadun seurantaa sekä niiden välisen yhteyden läpinäkyvyyttä palveluita pääasiallisesti rahoittaville kunnille, potilaille ja palveluita tuottaville sairaalaorganisaatioille.  

Yhteyshenkilöt

Petra Kokko
Petra Kokko
Toimialajohtaja
Hyvinvointipalvelut
petra.kokko a fcg.fi
+358 44 566 7009
Mika Keinänen
Mika Keinänen
Aluepäällikkö
Ecomed Ratkaisut
mika.keinanen a fcg.fi
+358 50 537 3583