FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelu

Olemme Suomen ykkösketju urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelussa. Tarjoamme käyttöönne erittäin laajan ja pitkäaikaisen kokemuksen urheilu- ja liikunta-alueiden yleis-, rakennus- ja peruskorjaussuunnittelusta.

Toimitamme suunnittelukohteen arkkitehti-, rakenne-, kenttä-, LVI-, sähkö-, valaistus- ja maisemasuunnitelmat yhtenä kokonaisuutena. Tarvittaessa pystymme laatimaan myös muita kohteeseen liittyviä suunnitelmia, kuten maankäyttö-, liikenne- ja hulevesien hallintasuunnitelmia.

Tarjoamme mielellämme myös kohteen työmaapalvelua. Parhaan lopputuloksen saavuttaminen mahdollistuu tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan saumattomalla yhteistyöllä.

Jätkäsaaren liikuntapuisto, Helsinki

Katso kohde Jätkäsaaren liikuntapuisto

Hankesuunnitelman yhteydessä laadittiin tarkennettu yleissuunnitelma 2017

Laadittiin vuosina 2014-17 hanke- ja yleissuunnitelma sekä vaiheen 1 rakennussuunnitelma kokonaan uuden liikuntapuiston rakentamiseksi. Kohteen kokonaislaajuus on n. 5,5 ha ja se sijaitsee keskeisellä paikalla Jätkäsaaressa Länsiterminaalin välittömässä läheisyydessä. Alueelle suunniteltiin mm. kaksi jalkapallokenttää (joista toinen jäädytetään tekojäänä), lähiliikunta-alue sekä pienpelikenttiä. Kohde sijaitsee osittain vanhan kaatopaikan päällä. Tekojäänä jäädytettävä jalkapallokenttä sekä sen kylmälaitteet perustetaan paalulaatalle.

Vaiheen 1 pohjarakentaminen toteutetaan vuonna 2018 ja pintarakenteet vuonna 2019. Koko liikuntapuiston kustannusarvio huoltorakennuksen kanssa on n. 13 milj. €.

Jatkasaaren Liikuntapuisto Hki 1
 

Lippumäen tekojäärata, Kuopio

Katso kohde Lippumäen tekojäärata

Laadittiin yleissuunnitelma olevan luonnonjäänä jäädytettävän asfalttialueen (n. 12000 m2) muuttamiseksi tekojääradaksi. 

Kohteen rakennussuunnitelman laatiminen on käynnissä (tammikuu 2018). Rakennussuunnitelman yhteydessä tehdään jäähdytyslaitteiston elinkaarikustannustarkastelu.

Lippumaen Tekojaarata Kuopio

Urheilupuiston yleisurheilukenttä, Mikkeli

Katso kohde Urheilupuiston yleisurheilukenttä

Kohteessa on vuonna 1978 rakennettu yleisurheilukenttä. Laadittiin rakennussuunnitelma kentän korjaamiseksi.

Juoksuradalle asennettiin vettä läpäisemätön sirotepäällyste. Suorituspaikat uusittiin. Pituushyppypaikalle rakennettiin leveät alastulolaatikot, jotka mahdollista rinnakkaisten vauhdinottoratojen yhtäaikaisen kisakäytön samaan laatikkoon hypättäessä.

Kohde toteutettiin 2017.

Keskusurheilukenttä, Porvoo

Katso kohde Keskusurheilukenttä

Kohteeseen laadittiin rakennussuunnitelma kentän korjaamiseksi.

Oleva kenttä purettiin keskikenttää lukuun ottamatta. Joustavat kestopäällysteet alusasfaltteineen ja suorituspaikat uusittiin. Juoksuradan mitoitus muutettiin reunuksettomaksi kaarresäde säilyttäen. Kaapelikaivot uusittiin. Juoksuradan ulkopuolisille nurmialueille rakennettiin päällysrakenne ja ne muutettiin asfaltoiduiksi tai täystekonurmella päällystetyiksi.

Kohde toteutettiin 2017, sisälsi työmaapalvelun.

Keskusurheilukentta Porvoo 1


Keskusurheilukentta Porvoo 2

Urheilukenttä, Humppila

Katso kohde Uhreilukenttä Humppila

Kohteeseen laadittiin rakennussuunnitelma kentän korjaamiseksi. Kohteessa on 70-luvulla rakennettu yleisurheilukenttä, jolla on murskapintainen 350 metrin juoksurata (6 kiertävää ympäri, 6 rataa etu- ja takasuoralla) sekä kenttälajien suorituspaikkoja.

Oleva kenttä purettiin kokonaisuudessaan. Tilalle rakennettiin 400 m:n juoksuradalla varustettu yleisurheilukenttä suorituspaikkoineen. Keskikentän luonnonnurmi uusittiin kasvualustoineen. Rakennettiin kaapelikaivoja ja kaapelisuojarakenteita. Alue aidattiin.

Kohde toteutettiin 2017.

Harjun urheilukenttä, Lohja

Katso kohde Harjun urheilukenttä

Kohteessa on vuonna 1985 rakennettu yleisurheilukenttä. Laadittiin rakennussuunnitelma kentän korjaamiseksi.

Joustavat kestopäällysteet alusasfaltteineen ja suorituspaikat uusittiin. Keskikentän luonnonnurmi uusittiin kasvualustoineen ja varustettiin kastelujärjestelmällä.

Kentälle suunniteltiin myös kenttävalaistus, jonka toteutetaan mahdollisesti myöhemmin.

Kohde toteutettiin 2016-17, sisälsi työmaapalvelun.


Harjun Urheilukentta Lohja

Säterinniitynkenttä ja lähiliikunta-alue, Espoo

Katso kohde Säterinniitynkenttä

Kohteeseen laadittiin yleis- ja rakennussuunnitelma liikunta-aluekokonaisuuden (n. 2,7 ha) toteuttamiseksi viljelyskäytössä olevalle pellolle. Alueelle rakennettiin jalkapallokenttä, lähiliikunta-alue, leikkialue sekä asfalttikenttä, josta osan alle asennettiin tekojään rataputkisto.

Kohde toteutettiin 2016-17, sisälsi työmaapalvelun.
Saterinniityn Urheilukentta Espoo 1 Saterinniityn Urheilukentta Espoo 2

Rullahiihtorata, Vöyri

Katso kohde Rullahiihtorata

Laadittiin v. 2012 rakennussuunnitelma asfalttipäällysteisen rullahiihtoradan rakentamiseksi. Suunnitelmaa tarkistettiin v. 2016. Rata suunniteltiin pääsääntöisesti olemassa olevien ulkoilureittien päälle, mutta myös uutta uraa rakennettiin. Lisäksi suunniteltiin mm. 6-paikkainen ampumahiihdon ampumarata sekä lumenvarastointialue. Radan valaistus uusittiin.

Kohde toteutettiin 2016-17. Radan nimeksi tuli Aktia Roller Ski Center.

Lue lisää Aktia Roller Ski Centeristä.

Katso video

Voyrin Hiihtokeskus