FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Kaivannaisalan palvelut

Kaivannaisalan tiimimme on luotettu yhteistyökumppani ja palvelee tällä hetkellä kaikkia Suomen suurimpia alan toimijoita. Suunniteltuja kohteita on yli viisikymmentä ympäri Suomen.

Avustamme asiakkaitamme kaikissa toiminnan vaiheissa yksittäisistä luvista tai mittauksista aina ympäristövaikutusten arviointiin saakka. Hoidamme myös monipuolisesti erilaisia lisäselvitystarpeita (muun muassa luontoselvitys, melumallinnus ja -mittaus, pohjavesiselvitys ja -tarkkailu, lepakkopotentiaalin arviointi, hiukkasmittaukset, maisemaselvitys). Ottamistoiminnan suunnittelu ja lupaprosessi edellyttää useiden suunnitelmien yhteensovittamista (muun muassa kaavoitus, kunnallistekninen rakentaminen) ja erilaisten näkökohtien huomioon ottamista.

Tähtäämme aina ympäristön, ympäröivien asukkaiden ja toiminnan kannalta parhaaseen ratkaisuun, näin taataan taloudellisesti kannattava ja materiaalikäytön kannalta optimaalinen tuotanto.

Kaivannaisalan palvelut

  • Maa- ja kalliokiviainesten ottoon liittyvät suunnitelmat
  • Kalliorakennuskohteiden rakennettavuusselvitykset ja rakennusgeologian suunnittelu

Luvitukset

  • Toiminnanaikaiset tarkkailut sekä mittaukset, muun muassa hiukkas- ja melumittaukset, vesitarkkailut
  • Etenemäkartoitukset

Esitteitä

C50 FCG:n asiantuntijapalvelut kaivoksille 101
323 KB, päivitetty 25.4.2014
C50 Melu akustiikka tärinä ja ilmanlaatu Web
482 KB, päivitetty 28.4.2014

Yhteyshenkilö

Päivi Laakso
Päivi Laakso
Suunnittelija
paivi.laakso a fcg.fi
+358 44 704 6299


Kaivannaisala 2012 08 28 375C50_Kaivannaispalvelut