FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Luontoselvityspalvelut

Törmäpääsky Ville Suorsa


FCG Oy:n luontotiimi koostuu asiantuntijoista, joilta onnistuvat vaativat luontoselvitykset sekä Natura -arvioinnit ja muut vaikutusten arvioinnit. 

  • Natura-arvioinnit ja luontovaikutusten arvioinnit
  • Luontoselvitykset
  • Erillisselvitykset: lintu-,  riista-, liito-orava-, viitasammakko-, sudenkorento- ja lepakkoselvitykset
  • Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat

Yhteyshenkilö

Jari Kärkkäinen
Jari Kärkkäinen
Johtava asiantuntija
jari.karkkainen a fcg.fi
+358 500 27 9633


Esite

C50 Natura Arvioinnit 1012 Web
378 KB, päivitetty 28.4.2014