FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Riskinarviointi ja riskienhallinta

FCG on kärkitoimijoita maassamme riskinarvioiden ja riskienhallintasuunnitelmien laadinnassa mm. pilaantuneet maihin, jätehuoltoon, talous-, hule- ja jätevesiin sekä teollisuuskemikaaleihin liittyen. Niiden laatimisesta vastaaviin työryhmiin osallistuu aina sekä ko. toimialan että riskienhallinnan erikoisosaajia. Työryhmiemme käytössä on useita laskennalliseen riskinarviointiin kehitettyjä ohjelmistoja.

Riskienhallinta Pursialan Saha

 

Riskinarviointi- ja riskienhallintapalveluihimme kuuluvat 

 • Terveysriskinarviot
 • Ympäristöriskinarviot ja kulkeutumismallinnukset
 • Teollisuuden riskikartoitukset, kemikaaliselvitykset ja elinkaaritarkastelu
 • Ympäristöauditoinnit sekä EDD- ja TDD -palvelut
 • Riskienhallintasuunnitelmat
 • Työturvallisuuskoordinointi
 • Ympäristöjuridiset palvelut

Päästöjen kulkeutumisen ja vaikutusten arviointimenetelmiämme

 • Virtausmallit: jokiympäristö ja avovesi (mm. EPA SWMM, HEC-RAS ja MIKE 3D)
 • Pohjaveden virtausmallinnus (mm. MODFLOW)
 • Sedimentin kulkeutumismallit
 • Ilmapäästömalli (mm. Aermod Breeze 2D)
 • Haitta-aineiden kulkeutumismallinnus (mm. RISC WB 5.0, SOILIRISK 3.0)
 • Terveys- ja ekologiset riskinarviot
 • Kattavat pilaantuneisuuden tutkimuspalvelut ja analyysitarjonta
 • Vaikutukset eliöstöön (mm. luontoselvitykset, ekotoksisuustestit)


Lue lisää Pima-palveluista

Yhteyshenkilö

Risto Tilli
Risto Tilli
Suunnittelupäällikkö
Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta
risto.tilli a fcg.fi
+358 50 586 8552

Esite

Riskinariointi ja riskienhallinta
313 KB, päivitetty 14.1.2016