Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Palveluverkkoselvitys, Rovaniemen kaupungin 5. kaupunginosa

Tehtävänä oli laatia selvitys kaupallisten palvelujen palveluverkosta.

Selvityksessä otettiin huomioon myös jakamis- ja kiertotalouden kehittämismahdollisuudet. Jakamis- ja kiertotalouden osalta työssä kuvattiin kansalliset, alueelliset ja paikalliset trendit, luotiin katsaus digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin peruspalveluverkon sekä jakamis- ja kiertotalouden liiketoiminnassa, selvitettiin peruspalveluverkon sekä jakamis- ja kiertotalouden tarjonnan nykytila ja kehitysnäkymät sekä luotiin kolme vaihtoehtoista peruspalveluverkon sekä jakamis- ja kiertotalouden yhdistävää ekosysteemiskenaariota. Työhön sisältyi suunnittelualueella olevien oppilaitosten (Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu) opiskelijoille suunnattu kysely, jossa selvitettiin jakamis- ja kiertotalouden palvelujen nykyistä ja tulevaa käyttöä.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Rovaniemen kaupunki
Sijainti Suomi / Rovaniemi
Aloitusajankohta 12/2017
Valmistuminen 12/2017