Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Ikäihmisten palveluiden palvelurakenteen nykytilan arviointi

Työn tarkoituksena oli selvittää ikäihmisten palvelurakenteen nykytila RAVA-toimintakykymittaria hyödyntäen.

Varkauden sosiaali- ja terveyskeskuksen alueella (Varkaus, Joroinen) suoritettiin RAVA-poikkileikkaustutkimus, jossa kaikki alueen yli 65-vuotiaat säännöllisen hoidon piirissä olevat ikäihmiset arvioitiin RAVA-mittarin avulla. FCG Konsultointi Oy:n asiantuntijat analysoivat aineiston ja laativat sen perusteella suositukset jatkotoimenpiteistä.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Aineiston analyysissa kartoitettiin, minkä kuntoisia henkilöitä hoidetaan alueella eri asumismuodoissa. Asiakas sai tietoa siitä, hoidetaanko alueen ikäihmiset heille sopivimmassa, oman toimintakykynsä edellyttämässä, paikassa ja ehdotuksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä, joiden avulla alueen palvelurakennetta saataisiin muokattua voimassa olevien palvelurakennesuositusten mukaiseksi.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Sijainti Suomi / Varkaus
Aloitusajankohta 09/2013
Valmistuminen 11/2013