Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Havupuupohjaiset raaka-ainevarannot ja logistiikkatoiminnot

Lahden seudun kehittämisyhtiö LADEC Oy:n käynnistämän selvitystyön tavoitteena oli selvittää havupuupohjaisten raaka-aineiden potentiaali 120 km säteellä Lahdesta.

Selvitystyön tarkoituksena oli tuottaa raportti havupuupohjaisten raaka-aineiden potentiaalista sekä käyttö- ja varantomääristä. Työssä huomioidut raaka-ainejakeet olivat mänty­ ja kuusikannot sekä metsätähde. Tämän lisäksi tavoitteena oli koota tietoa puuraaka-aineiden logistiikkatoiminnoista valitulla kohdealueella sekä tarkastella alueen terminaaliverkostoa ja toimijoita.

Selvitys tuotettiin monimenetelmällisesti paikkatieto- ja tilastotietoihin sekä teemahaastatteluihin pohjautuen kahden eri kehitysskenaarion kautta. Selvitystyö laadittiin yhteistyössä Tapio Silva Oy:n kanssa ajalla joulukuu 2016 - helmikuu 2017.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Paikkatieto, haastattelu, bioenergiapotentiaali, bioenergia

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Sijainti Suomi / Lahti
Aloitusajankohta 09/2016