Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Palvelurakenteen arviointi

Työn tavoitteena oli selvittää, millainen toimintakyky kunnan palvelujen piirissä olevilla asiakkailla on. Asiakasryhmistä olivat mukana vanhuspalvelujen, mielenterveyspalvelujen ja vammaispalvelujen asiakkaat.

Kolarin kunnan palvelurakenne arvioitiin kolmen FCG:n käyttämän toimintakykymittarin tuottaman tiedon perusteella. Toimintakykyä ja avuntarvetta arvioitiin ikäihmisten kohdalla RAVA®-mittarin avulla, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osalta TUVA®-mittarilla ja vammaispalvelujen asiakkailta FIM®-mittarin avulla.

Selvityksessä arvioitiin kaikkiaan 117 asiakasta. Tulosten perusteella Kolarin palvelurakenne oli kunnossa ja palvelujen perusteita olisi tarkasteltava vain 8 kotihoidon asiakkaan tapauksessa.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Kolarin kunta
Sijainti Suomi / Kolari
Aloitusajankohta 12/2016
Valmistuminen 01/2017