Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Mänttä-Vilppulan keskustan OYK

Työssä laadittiin Mänttä-Vilppulan keskustaajaman oikeusvaikutteinen osayleiskaava ja siihen liittyvät selvitykset. Osana kaavaprosessia tehtiin kaksi varsinaista kaavatyötä pohjustavaa viitesuunnitelmaa. Viitesuunnitelmatyön aluksi järjestettiin kolme työpajaa, joissa hahmoteltiin Mänttä-Vilppulan tulevaisuutta ja mietittiin, miten hahmoteltuun ideaalitilanteeseen voitaisiin päästä. Työpajojen tulokset tarinallistettiin kahdeksi lyhyeksi tarinaksi vuoden 2030 Mänttä-Vilppulasta. Tarinoiden kehittämisessä käytettiin apuna tulevaisuudentutkimuksen alan työvälineitä. Tulevaisuustarinoiden pohjalta kehitettiin kaksi viitesuunnitelmaa, joissa käsiteltiin alueiden teemoja. Tarinoissa ja viitesuunnitelmissa keskityttiin hieman erilaisiin painotuksiin ja varauduttiin erilaisiin tulevaisuudennäkymiin ja näin ollen suunnitelmista pystyttiin poimimaan parhaat palat varsinaiseen kaavoitustyöhön.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman oikeusvaikutteinen osayleiskaavan laadinta ja siihen liittyvät selvitykset ja osallistamisprosessit.

Lisätietoja

Mari Seppä
Arkkit/Projektipäällikkö
mari.seppa@fcg.fi
+358 50 576 0386

Kohteen tiedot

Tilaaja Mänttä-Vilppulan kaupunki
Sijainti Suomi / Mänttä-Vilppula
Aloitusajankohta 06/2013