Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Alkalointiselvitykset

Työ sisälsi pohjavesilaitosten (4 kpl) kalkkikivialkaloinnin ja lipeän syötön nykytilanteen kartoituksen, optimi alkalointikemikaalin annostuksen ja tavoite pH-arvon selvittämisen ja tarvittavat toimenpiteet. Alkaloinnin tarkastelussa laskettiin kalkki-hiilihappo -tasapainon tilanteet johdettaessa vettä eri vesilaitoksilta sekä näiden sekoitusvesille eri puolella verkostoa ja verrattiin mm. kupariputkien kannalta optimivedenlaatuun. Selvityksen perusteella annettiin suosituksia alkaloinnin optimointiin, veden syövyttävyyden (korroosio) ja kalkin saostumisen vähentämiseen verkostossa.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Loviisanseudun Vesi Oy, Loviisan vesiliikelaitos
Sijainti Suomi / Loviisa
Valmistuminen 01/2018