Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Paroisten ja Akaan puhdistamojen jälkikäsittelyselvitys

Paroisten ja Akaan jätevedenpuhdistamoilla oli haasteita puhdistustavoitteiden saavuttamisessa johtuen ohitusvesien suuresta osuudesta ja/tai biologisen osan ylikuormittumisesta. FCG kartoitti puhdistamoiden ongelmakohdat, selvitti prosessiyksiköiden kapasiteetit ja mitoitti vaihtoehtoisia käsittely-yksiköitä puhdistamoiden tehostamiseksi. Tarkastelu kohdistui jälkikäsittelyyn ja ohitusvesien erilliskäsittelyyn. Ainetaselaskelmien perusteella arvioitujen eri prosessivaihtoehdoilla saavutettavien puhdistustulosten sekä investointi- ja käyttökustannusten perusteella FCG antoi suositukset puhdistamokohtaisille prosessivalinnoille.

Selvityksen jälkeen Akaan puhdistamon tehostamisen suunnittelua on jatkettu prosessivaihtoehdolla, jolla käsitellään ohitusvesiä tai jota käytetään jälkikäsittely-yksikkönä.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja HS-Vesi
Sijainti Suomi / Hämeenlinna
Valmistuminen 01/2018