Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Toteuttavuusselvitys Lahden alueen yhteisbioterminaalille

kiertotalous, biotalous, energia, cleantech

Päijät-Hämeen liitto on valmistautunut maakuntakaavassa terminaalin kysyntään etsimällä sijoittumispaikkoja keskitetyille terminaaleille. Lahden Seudun Kehitysyhtiö LADEC Oy (jatkossa LADEC) on erillishankkeessaan selvittänyt mahdollisia sijoittumispaikkoja Lahden, Hollolan ja Orimattilan alueella, lisäksi edellä mainitut kunnat ovat kartoittaneet energiapuuterminaalitoiminnalle sopivia tontteja.
Selvitystyön tarkoituksena on tuottaa toteutettavuusselvitys Lahden alueen yhteiselle energiapuuterminaalille sisältäen seuraavat asiat:
1) Kuvaus biopolttoaineliiketoiminnan tulevaisuuden näkymistä Etelä-Suomen alueella seuraavien 10 vuoden aikana,
2) Toteutettavuusselvitys haketerminaalille, kolmelle eri sijaintivaihtoehdolle,
3) Vaihtoehtoisten liiketoimintamallien kuvaus bioterminaalin operointimalleille,
4) Suositukset ja johtopäätökset jatkotyölle.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Päijät-Hämeen liitto on valmistautunut maakuntakaavassa terminaalin kysyntään etsimällä sijoittumispaikkoja keskitetyille terminaaleille. Lahden Seudun Kehitysyhtiö LADEC Oy (jatkossa LADEC) on erillishankkeessaan selvittänyt mahdollisia sijoittumispaikkoja Lahden, Hollolan ja Orimattilan alueella, lisäksi edellä mainitut kunnat ovat kartoittaneet energiapuuterminaalitoiminnalle sopivia tontteja.
Selvitystyön tarkoituksena on tuottaa toteutettavuusselvitys Lahden alueen yhteiselle energiapuuterminaalille sisältäen seuraavat asiat:
1) Kuvaus biopolttoaineliiketoiminnan tulevaisuuden näkymistä Etelä-Suomen alueella seuraavien 10 vuoden aikana,
2) Toteutettavuusselvitys haketerminaalille, kolmelle eri sijaintivaihtoehdolle,
3) Vaihtoehtoisten liiketoimintamallien kuvaus bioterminaalin operointimalleille,
4) Suositukset ja johtopäätökset jatkotyölle.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Sijainti Suomi / Lahti
Aloitusajankohta 10/2017
Valmistuminen 04/2018
Tarjottujen palveluiden arvo 29500.00000