Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

AIKO-hankkeiden koordinointi- ja asiantuntijapalvelut

FCG koordinoi yhteistyössä Solved – The Cleantech Company Ltd:n kanssa neljää bio- ja kiertotalouden teemaan liittyvää AIKO-hanketta (alueelliset innovaatiot ja kokeilut).

Työn alla ovat bioraaka-aineen hyödyntämiskonsepti, ekosysteemin synnyttäminen polttolaitosten biotuhkien hyödyntämiseen, puuta ja muita biomassoja jalostavan, kuumavesiuuttoon perustuvan tuotantolaitoksen toteutettavuus sekä pienen mittakaavan hajautettuun biojalostukseen soveltuvien lopputuotteiden ja markkinoiden kartoitus.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Heinolan kaupunki
Sijainti Suomi / Heinola
Aloitusajankohta 08/2017