Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Demonstraatiohanke: klooratuilla liuottimilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta

Kohdealueen maaperässä ja pohjavedessä on havaittu terveydelle vaarallisia kloorattuja liuottimia, joiden pelätään pilaavan läheisen pohjavesialueen veden laatua.

FCG voitti valtakunnallisessa, Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämässä demonstraatiohankkeessa tarjouskilpailun kohteen maaperän ja pohjaveden kunnostusurakasta.

FCG voittanut ehdotus perustuu in-situ-tekniikoihin. Pohjavettä kunnostetaan belgialaisen yhteistyökumppanin kanssa anaerobisella deklorinaatiolla. Mikrobitoimintaa edistävä ravinne lisättiin maaperään kesällä 2018 maaperään suorainjektoinnilla, jollaista tekniikkaa ei Suomessa ole aikaisemmin käytetty. Rakennuksen alapuolista maaperää kunnostetaan huokoskaasuimulla.

Perinteisen kaivamisen sijasta käytetyt, suoraan pohjaveden tai maaperän haitta-aineisiin kohdistuvat in-situ-tekniikat ovat kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti energiatehokkaita ja päästöttömiä. Myös kustannuksiltaan ne ovat kilpailukykyisiä vanhoihin menetelmiin verrattuna.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Pirkanmaan ELY-keskus
Sijainti Suomi / Kurikka
Aloitusajankohta 08/2017