Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Blominmäen jätevedenpuhdistamon yleis- ja pääsuunnittelu, Espoo

Aikaisemmin tehtyjen sijoituspaikkavertailujen ja hankesuunnitelman perusteella FCG laati vuosina 2010-2011 poikkeuksellisen laajan yleissuunnitelman Espoon uuden jätevedenpuhdistamon toteutuksesta Blominmäkeen. Yleissuunnitelmaa tarkennettiin ja täydennettiin pääsuunnitteluvaiheella 2013-14, jossa laadittiin laitoksen luolastosta 3D-malli sisältäen rakenteet, päälaitteet ja –putket sekä IV-kanavat. Suunnitelmat palvelevat louhintasuunnittelun ja muun toteutussuunnittelun lähtötietoina. Blominmäen puhdistamo tulee valmistuessaan 2020 käsittelemään yli 400 000 asukkaan jätevedet Espoon, Länsi-Vantaan, Kirkkonummen ja Siuntion alueilta. Käsittelyprosessiksi on valittu kaksivaiheisella jälkisuodatuksella varustettu aktiivilieteprosessi, jolla saavutetaan erittäin hyvä puhdistusteho sekä typen että fosforin suhteen. Syntyvä jätevesiliete tiivistetään koneellisesti, mädätetään ja syntyvästä biokaasusta tuotetaan kaasumoottoreissa sähköä ja lämpöä.


Kohteen tiedot

Tilaaja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Sijainti Suomi / Espoo
Valmistuminen 12/2014