Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Strategiakysely

Uusia näkökulmia ja varmuuttaa strategiaprosessiin ja muutostyöskentelyyn. FCG toteutti keväällä 2013 kyselyn, jossa haimme kokemuksia ja hyviä käytäntöjä: 1. Miten strategiaprosessia, -käytäntöjä ja -valmiuksia pitäisi kehittää? 2. Millaiset toimenpiteet ja näkökulmat edistävät muutosten läpivientiä?

Kartoituksen esiin nostamia näkökulmia ja kehittämisen askelmerkkejä pähkinänkuoressa:
Keskustele ja määrittele organisaatiossa strategian idea ja rooli: Mitä sillä tavoitellaan? Työstä strategiaa vuorovaikutteisesti henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.
Perustele mahdollisimman yksiselitteisesti muutosten syyt, tarpeellisuus ja halutut vaikutukset. Nosta viestinnässä rohkeasti esiin muutoksen tärkeimmät tavoitteet ja keihäänkärjet. Suunnittele muutoksen tueksi selkeä roadmap. Viesti muutoksesta optimistisen realistisesti.

Kohteen tiedot

Tilaaja
Sijainti Suomi
Valmistuminen 05/2013