FCG on Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä

FCG Finnish Consulting Group

FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia konsulttialan yrityksiä. Yhteystietomme kotimaassa ja kansainvälisesti löydät vasemman laidan valikosta.

FCG-konsernin emoyhtiö on FCG Finnish Consulting Group Oy. Sen toimitusjohtaja on HTM Ari Kolehmainen. FCG:n emoyhtiön omistaa täysin Kuntaliitto Holding Oy. 


FCG:n hallitus

FCG-konsernin hallituksen kokoonpano on seuraava:

 • Jari Koskinen, puheenjohtaja, Suomen Kuntaliitto, toimitusjohtaja
 • Hanna Tainio, varapuheenjohtaja, Suomen Kuntaliitto, varatoimitusjohtaja
 • Timo Kietäväinen, jäsen, Keva, toimitusjohtaja
 • Sari Kola-Nyström, jäsen
 • Timo Laitinen, jäsen, Valtiokonttori, pääjohtaja
 • Kirsti Lindberg-Repo, jäsen, Brand Audit Group Oy, toimitusjohtaja
 • Erkka Valkila, jäsen

FCG:n johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän muodostavat konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmaisen ohella liiketoimintaryhmien johtajat:

 • Ari Kolehmainen, FCG-emoyhtiö
 • Tarja Salonen, koulutusliiketoiminta
 • Jari Marttinen, Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta
 • Tommi Patanen, Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmä
 • Anette Vaini-Antila, kansainvälinen liiketoiminta
FCG-konsernin liiketoimintaryhmät

FCG-konsernin liiketoimintaa tekevät seuraavat FCG:n emoyhtiön omistamat yhtiöt:

Johtaminen ja ohjelmistot

FCG Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmä, johon kuuluvat FCG Konsultointi Oy (y-tunnus 2474027-3) ja FCG Talent Oy. Liiketoimintaryhmän johtaja DI Tommi Patanen. Konsultointipalvelumme tukevat asiakkaidemme hyvää ja laadukasta johtamista. Palvelumme rakentuvat johdon konsultoinnin, hyvinvointi- ja ICT-palveluiden, valmennuspalveluiden ja tutkimuspalveluiden osaamiselle. Tuotamme tietoa johtamisen tueksi.

FCG Talent Oy, y-tunnus 2340668-7, toimitusjohtaja Juho Toivonen. FCG Talent Oy on globaali ohjelmistotoimittaja, joka kehittää moderneja, innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä ohjelmistoratkaisuja rekrytointiin, henkilöstötiedon hallintaan, henkilöstön kehittämiseen sekä kuntoutuslaitosten toiminnanohjaukseen. Yrityksen päätuote on valtakunnallinen kunta-alan rekrytointipalvelu Kuntarekry.fi. Muita ohjelmistoja ovat ElbitHR, KuntaHR ja KirkkoHR. 

Koulutus


FCG Koulutus Oy, y-tunnus 2474033-7, liiketoimintaryhmän johtaja DI Tarja Salonen. Koulutus- ja valmennuspalvelumme tukevat asiakkaitamme ammatillisen osaamisen, johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisessä. Olemme kuntasektorin johtava koulutuspalveluiden tarjoaja Suomessa. FCG on sijoittunut vuosi toisensa jälkeen koulutuspalveluiden imagotutkimuksissa kärkinimien joukkoon.

Suunnittelu ja tekniikka


FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmään kuuluvat FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (y-tunnus 2474031-0) sekä FCG City Portal Oy, liiketoimintaryhmän johtaja DI, MBA Jari Marttinen. Suunnitteluun ja tekniikkaan liittyvä palvelutarjontamme kattaa laaja-alaisesti yhdyskuntasuunnittelun, talo- jakorjausrakentamisen, vesihuollon suunnittelun sekä ympäristökonsultoinnin. FCG:n suunnittelutoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja kokomaan kattavan asiantuntijaverkoston kanssa.

FCG City Portal Oy, y-tunnus 2699398-7, toimitusjohtaja M.Sc Heikki Rajasalo. FCG City Portal keskittyy kaupunkitietoa sisältävien ohjelmistojen, tuotteiden ja palvelujen myyntiin. Tuotteita ovat esimerkiksi MAPGETS, 3D-sovelluskehitysalusta ja alustan päälle tuotettu kuntien ja kaupunkien tiedonjakoa ja projektityöskentelyä tehostava CityInfo-palvelu.

Kansainvälinen konsultointi


FCG International Oy, y-tunnus 2474032-9, liiketoimintaryhmän johtaja KTM Anette Vaini-Antila. Kansainvälisessä projektiliiketoiminnassa vahvuuksiamme ovat läsnäolo paikallisilla markkinoilla, vahva ja monipuolinen kansainvälinen kokemus ja sektoriosaaminen sekä tehokas henkilöstövoimavarojen hyödyntäminen. Painopiste on ympäristöön, vesihuoltoon ja luonnonvaroihin liittyvissä hankkeissa. Hyvinvoinnin ja opetussektorin hankkeet ovat kasvava liiketoiminnan alue. 

FCG Prodacapo Group

FCG Prodacapo Finland Oy, y-tunnus 0684411-6, toimitusjohtaja Kari Lappalainen. FCG Prodacapo Group on alansa johtava Value Based Healthcare –malliin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suorituskyvyn johtamiseen erikoistunut tietojärjestelmätoimittaja Pohjoismaissa. FCG Prodacapo Groupiin kuuluu Suomen yhtiön lisäksi tytäryhtiöt Ruotsissa (FCG Prodacapo AB) ja Norjassa (FCG Nirvaco AS).


Kansainväliset tytäryhtiöt

FCG:llä on tytäryhtiöt Ruotsissa (FCG Swedish Development AB, Bulgariassa (FCG POVVIK), Uudessa Seelannissa (FCG ANZDEC) sekä FCG INternational Oy:llä Turkissa (FCG International Danismanlik Hizmetleri Limited Sirketi). Ecuadorissa on lisäksi pysyvä edustusto.

FCG Prodacapo Group Oy:llä on tytäryhtiöt Suomessa (FCG Prodacapo FInland Oy), Ruotsissa (FCG Prodacapo Sweden AB), Norjassa (FCG Prodacapo Norway AS) sekä Iso-Britanniassa (FCG Prodacapo UK Ltd).

FCG Sweden (FCG Swedish Development AB) on FCG:n Ruotsissa toimiva, kehityskonsultointiin keskittynyt tytäryhtiö. Yhtiöllä on vahva asema erityisesti Afrikkaan, Lähi-itään ja Latinalaiseen Amerikkaan suuntautuvassa kehityskonsultoinnissa ja sen osaamista on erityisesti julkisen sektorin muutoshankkeet, luonnonvarojen käytön konsultointi, kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen liittyvät hankkeet sekä erilaiset arvioinnit. www.fcgsweden.se

FCG POVVIK, Bulgaria
Bulgariassa toimiva POVVIKon johtava ympäristökonsultointiin, johdon konsultointiin ja aluekehitykseen erikoistunut yhtiö Bulgariassa. Sen asiakaskuntaan kuuluu laajasti eri toimialoja edustavia organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta Balkanin alueella. http://www.fcgpovvik.com

FCG ANZDEC, Uusi-Seelanti
Uudessa-Seelannissa toimiva FCG ANZDEC on kansainväliseen kehityskonsultointiin keskittynyt yhtiö. Sen tarjoamien palveluiden tavoitteena on tukea kestävää kehitystä ja uudistuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä kehittyvissä maissa. Yhtiön asiakkaina ovat kansainväliset rahoittajat, esimerkiksi Maailmanpankki (WB) ja Aasian kehityspankki (ADB). http://www.anzdec.co.nz 

FCG toimii verkostomaisesti

FCG toimii verkostomaisesti yhteistyössä Kuntaliitto-konsernin ja erilaisten strategisten kumppaniensa kanssa. FCG:n asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti myös yksityisen sektorin asiakkaita.

Tutustu verkkolehteemme

 Katso yritysvideomme

Lue vuosikertomuksiamme:

FCG:n vuosikertomus 2017
4.4 MB, päivitetty 2.5.2018
FCG:n vuosikertomus 2016
4.7 MB, päivitetty 24.4.2017
FCG:n vuosikertomus 2015
4.2 MB, päivitetty 3.5.2016
 
FCG vuosikertomus 2014
5 MB, päivitetty 22.4.2015
FCG vuosikertomus 2013
1.9 MB, päivitetty 24.4.2014
FCG vuosikertomus 2012
4.8 MB, päivitetty 13.2.2014
FCG vuosikertomus 2011
3.2 MB, päivitetty 29.4.2014