Haluaisitko sinä töihin FCG:lle?

Konsernin toimitusjohtaja

Fcgn Maailma 2017 Eko Harmaa

Kuvassa FCG:n projektit eri puolilla maapalloa vuonna 2017.

FCG Finnish Consulting Group on suomalaisessa omistuksessa oleva, kansainvälisesti toimiva ohjelmistoliiketoimintaan, konsultointiin,  koulutukseen ja monialaiseen yhdyskuntasuunnitteluun keskittynyt konserni. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. Konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 82,1 MEUR. FCG:n emoyhtiön omistaa Kuntaliitto. 

FCG-konserni tarjoaa Suomen monialaisimpana konsultointi- ja kehittämisyhtiönä kokonaisvaltaisen muutostuen muun muassa Suomessa meneillään olevassa sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa. FCG:n palveluvalikoimaan kuuluu myös ohjelmistoja ja niitä tukevia palveluja. FCG:llä on maailmanlaajuista toimintaa, joissa painopistealueet ovat Euroopan lisäksi Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Konsernin kansainväliset tytäryhtiöt toimivat Ruotsissa, Norjassa, Iso-Britannia, Bulgariassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa, Keniassa ja Turkissa.

Nykyisen toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle etsimme FCG-konsernille

näkemyksellistä ja sitoutunutta toimitusjohtajaa

jatkamaan FCG:n myönteistä kehitystä ja kasvua. Keskeistä kasvun hakemisessa on vahva läsnäolo Suomen yhteiskunnallisissa muutoksissa sekä aktiivinen digitalisaatiokehityksen hyödyntäminen. Toimitusjohtajaa tavoitteissa tukevat ammattitaitoinen henkilökunta sekä hyvä tunnettuus nykyisessä asiakaskunnassa. 

Hyvällä johtamisella, johtoryhmätyöskentelyllä ja johtamiskulttuurilla varmistetaan yrityksen vahva myönteinen kehitys. Toimitusjohtajan on pystyttävä luomaan hyvät edellytykset yhtiölle toteuttaa seuraavan kolmen vuoden aikana suunniteltu 30 miljoonan euron liikevaihdon kasvu.

Toimitusjohtajalta odotetaan kykyä muodostaa analyyttinen ja strateginen näkemys toimialojen ja yrityksen tulevaisuudesta. Yhdessä hallituksen kanssa sovittu näkemys ja yhtiön tavoitteet pitää myös osata jalkauttaa tehokkaasti yrityksen arkipäivän työhön.

Työssä menestyminen edellyttää vahvaa ymmärrystä koko yrityksen liiketoimintaympäristöstä ja omistajuuden erityispiirteistä - erityisesti sellaisesta palveluliiketoiminnasta, missä analyyttinen osaaminen ja jatkuva tuotekehitys ovat menestyksen avaintekijöitä. Lisäksi tehtävä edellyttää menestyksellistä kokemusta liiketoimintavastuusta yrityksessä, kokemusta asiantuntijaorganisaation johtamisesta ja kokemusta konsernin hallinnoinnista. Kokemus konsultointiliiketoiminnasta sekä käytännön kokemus yritysjärjestelyjen toteuttamisesta ja läpiviennistä auttavat merkittävästi tehtävässä menestymisessä.

Henkilönä toimitusjohtajalla on luontaista johtajuutta ja kyky innostaa muita. Johtamisessaan valittava henkilö korostaa henkilökunnan jatkuvaa kehittämistä sekä osallistuvan ja keskustelevan toimintakulttuurin luomista. Hänellä tulee olla halu kehittää ja kehittyä sekä kyky perustella päätöksiään.  Hyvät verkostoitumis- ja kommunikaatiotaidot eri sidosryhmiin ovat menestymisen edellytys. Henkilön tulee ymmärtää julkisen sektorin toimintaperiaatteet sekä omata kyky reagoida toimintaympäristön muutoksiin analyyttisesti ja nopeasti. Samoin henkilön on ymmärrettävä julkisomisteisen yrityksen johtamiseen liittyvät erityispiirteet ja toimia niitä kunnioittaen.

Ilmoittaudu valintaprosessiin Kalle Soikkaselle k.soikkanen a stantonchase.com 15.4.2018 mennessä.