FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Kiertotalous rakentaa kestävää huomista

Me olemme mukana luomassa kestävämpää huomista. Kiertotalous yhdistyy palveluissamme monialaiseen osaamiseen yhdyskuntasuunnittelun eri vaiheissa.

Kiertotalous - FCG


Kiertotalous haastaa ajattelemaan kaikkea toimintaa erilaisella tavalla. Periaatteena on säilyttää käytetyt resurssit talouden kierrossa, kuluttaa vähemmän luonnonvaroja ja synnyttää niukasti jätettä – sekä rakentaa samalla uudenlaista talouskasvua. 

Autamme kuntia ja elinkeinoyhtiöitä edistämään kiertotaloutta aina strategisesta suunnittelusta hankkeiden käytännön toteutukseen asti. Yhdessä luotsaamme asiakkaitamme uudenlaisen talouden edelläkävijöiden joukkoon.

Kiertotalouden periaatteemme 

  • Kiertotalous tuo elinvoimaa. Tuotamme ratkaisuja, jotka kiertotalouden ohella edistävät kuntien taloutta ja houkuttelevuutta.
  • Emme tuhlaa. Toteutamme resurssiviisaita ratkaisuja niin suunnitelmissa kuin hankinnoissakin.
  • Vähemmän jätettä, enemmän hyötykäyttöä. Tuemme ylijäämä- ja uusiomateriaalien hyödyntämistä maankäytön suunnittelussa ja infrasuunnittelussa.

Kiertotalouden palveluitamme ovat

  • Kiertotalouden strategiat ja tiekartat. Laadimme kiertotalousstrategiat ja niiden askelmerkit tuleville vuosille yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Olemme mukana varmistamassa, että kiertotalous tulee osaksi kunnan elinkeino-ohjelmaa ja kuntastrategiaa. Tavoitteena on edistää resurssiviisautta ja samalla tukea kuntien taloutta ja houkuttelevuutta.
  • Kiertotaloushankkeisiin liittyvä maankäytön suunnittelu ja vaikutusarvioinnit. 
  • Kiertotaloutta tukevat infrahankkeet. Huomioimme kiertotalouden infrahankkeissa koko niiden elinkaaren ajan maankäytön suunnittelussa ja teknisessä suunnittelussa sekä hankinta- ja lupamenettelyissä.
  • Kiinteistöjen elinkaaritarkastelut. Selvitämme kiinteistöjen kunnon kokonaisvaltaisesti ja teemme arvion korjaustoimenpiteistä. Laadimme kustannusvertailun korjaus- ja uudisrakentamisen välillä sisältäen koko elinkaaren ajan kustannukset.
  • Kiertotaloushankkeiden viestintäpalvelut. Tarjoamme valmiin viestintäpaketin asiakkaidemme kiertotalousteoista viestimiseen. Tuotamme sisältöjä organisaation omiin viestintäkanaviin ja alueelliselle tai paikalliselle medialle. Kiertotalousteoista viestiminen kiinnostaa yleisöä ja vahvistaa kunnan positiivista imagoa. 

Halutako koulutusta kiertotaloudesta

Lisäksi olemme kehittämässä kiertotalouteen liittyviä koulutuksia. Kuulemme mielellämme toiveita koulutusten aiheista. Ota yhteyttä suvi.jarvinen(a)fcg.fi

Tutustu kiertotalousprojekteihimme
Katso kaikki videot kiertotaloushankkeistamme

Ota yhteyttä

Lauri Solin
Lauri Solin
Johtaja, myynti ja asiakkuudet
Suunnittelu ja tekniikka
lauri.solin a fcg.fi
+358 44 704 6281
Jutta Laine-Ylijoki
Jutta Laine-Ylijoki
Johtava asiantuntija
Ympäristöselvitykset
jutta.laine-ylijoki a fcg.fi
+358 40 522 8580

Kiertotalousreferenssejämme

Katso kaikki kiertotalousreferenssimme