2/2014

Yhteistyösopimus pohjarakennesuunnittelussa

1.1.2016

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy tekivät keväällä yhteistyösopimuksen infrasuunnitteluhankkeissa, erityisesti pohjarakennussuunnittelussa. Yhteistyön tavoitteena on parantaa mm. geoteknisen suunnittelun resursseja. Tällä toimenpiteellä on tarkoitus parantaa mm. geoteknisen suunnittelun resursseja. Yhteistyötä on ollut aiemminkin, joten on luontevaa jatkaa sitä jatkossakin.