2/2016

Monien mahdollisuuksien Afrikka

21.9.2016

Useiden Afrikan maiden kehitys on yllättänyt iloisesti kehitysasiantuntijat. Uutta FCG Ruotsia johtava Per Giertz on vaikuttunut esimerkiksi Keniasta.

Afrikka on maanosa, josta löytyy äärimmäisen köyhyyden lisäksi myös yllättäviä menestystarinoita. Kokenut ruotsalainen kehityskonsultti Per Giertz kertoo, että työssään hän löytää helpommin yhteistä kenialaisten kuin yhdysvaltalaisten kanssa.

– Kenia on hyvin kehittynyt ja koulutettu, omanlaisensa demokratia ja sen asukkaat tuntevat Euroopan hyvin. Kenian elinoloissa näkyy huimaa kehitystä, esimerkiksi teihin, infrastruktuuriin ja vesivoimaan on investoitu paljon, kertoo Giertz.

Hän johtaa uutta FCG SIPU Internationalia, joka syntyi kun FCG osti pitkän linjan kehityskonsulttiyritys Orkutin. Yhdistetty yritys toimii Tukholmasta käsin. Hän johtaa FCG:n Ruotsin-toimintoja, joiden integraatio on vielä kesken. Periaatteessa yhdistymässä on kaksi kehityskonsultoinnin pioneeria: FCG Sipu ja Orgut. FCG Sipu on ollut FCG:n omistuksessa jo kymmenkunta vuotta.

– Orgut ja SIPU täydentävät toisiaan sataprosenttisesti: ne toimivat eri sektoreilla, eri maissa ja eri asiakkuuksien parissa. Orgut on vahva itäisessä ja eteläisessä Afrikassa ja toimii paljon myös Latinalaisessa Amerikassa, kuvaa Giertz.


Vahvuudet täydentävät toisiaan


SIPU on erikoistunut julkisen sektorin uudistuksiin ja rahoitusalan kehittämiseen sekä kansalaisyhteiskunnan tukemiseen. Sillä on myös erikoistunut hankkeiden evaluointiyksikkö. SIPU on hyvin alalla tunnettu vahvasta ruotsalaisuudesta, kuten julkisen sektorin uudistamisesta.


– Orgut taas on vahva teknisellä puolella, maataloudessa, metsätaloudessa ja luonnonvaroissa. Orgutin toiminta on enemmän sukua muulle FCG Internationalille. Sillä on myös laajempi asiakaspohja.

Uusi yritys työllistää vakituisesti toimistoissaan 50 henkeä ja tähtää tänä vuonna noin 20 miljoonan euron liikevaihtoon. Yhdistymisen käytännön järjestelyt on jo tehty, juridinen puoli on tarkoitus hoitaa tämän vuoden aikana.


– Koska toimimme niin eri alueilla, tarkoitus on myydä toistemme palveluita nykyisille asiakkaille, esimerkiksi SIPUn osaamista Afrikkaan. Laajentumisalueina näemme ranskankielisen Afrikan, ja lisäksi haluamme kehittää kykyämme toimia konflikti- ja postkonfliktimaissa.

Osaamista yhdistävä ala voisi olla esimerkiksi maaomaisuuden hallinnon kehittäminen – asset management on yksi kehitysyhteistyön isoista trendeistä.


– Orgut työskentelee jo maahallinnon parissa useissa Afrikan maissa. Omistusten rekisteröinti, maan arvonmääritys ja verotus ovat isoja kysymyksiä ja liittyvät sekä SIPUn että Orgutin osaamiseen.


Kehitysprojektit viennin trampoliinina


Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkausta Suomessa on perusteltu sillä, että kehitysprojekteja halutaan siirtää entistä enemmän yksityiselle sektorille. Giertzin kokemuksen mukaan strategia ei välttämättä toimi.


– Monet muut maat kuten Britannia ja Yhdysvallat ovat suojanneet kehitysyhteistyöbudjettinsa leikkauksilta. Ne käyttävät nimenomaan julkisen sektorin kehitysprojekteja viennin trampoliinina, jonka pohjalta voi tehdä bisnesprojekteja, kuvaa Giertz.

Brittien lisäksi myös saksalaiset ovat toimineet EU:ssa hyvinkin aggressiivisesti tällaisen strategian mukaan, kun taas pohjoismaiset hallitukset ovat Giertzin mukaan ”viattomia” eli eivät mieti omaa etuaan. Esimerkiksi Ruotsi antaa paljon suoraa budjettitukea kehittyvien maiden hallituksille.


– Voisi myös toimia kuten Yhdysvallat ja antaa rahoitusta tulosten perusteella. Toteutusten ulkoistaminen ja parhaan toteuttajan valitseminen nostaa projektien laatua. 

vihanneksia Afrikasta


Rlabs Poster with two ladies


teksti: Heidi Hammarsten
kuvat: FCG:n kuva-arkisto