1/2014

Kunnille yhtiöittämisvelvoite – miten eteenpäin?

18.2.2014

Syyskuussa 2013 voimaan astunut kuntalain muutos toi kunnille ”yhtiöittämisvelvoitteen”. Lain mukaan sellainen toiminta, jota kunta harjoittaa kilpailluilla markkinoilla, tulee pääsääntöisesti yhtiöittää eli siirtää osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi.

– Suoraan yhtiöitettäviä ovat energia- ja satamatoiminnot, mutta myös muu toiminta on tutkittava velvoitteen näkökulmasta, sanoo erityisasiantuntija Marjo Helin FCG:ltä.

Kunnat joutuvat etenemään nopeassa tempossa, sillä siirtymäaika päättyy jo vuoden 2014 lopussa.

– Kuntien tulee nyt siis selvittää, harjoittavatko ne sellaista toimintaa, jonka voidaan tulkita tapahtuvan kilpailutilanteessa markkinoilla. Jos tällaista toimintaa on, niin seuraavaksi pitää päättää, yhtiöitetäänkö se vai vetäydytäänkö markkinoilta.

FCG tarjoaa palveluja tilannekartoituksen ja suunnittelun avuksi. – Iskuryhmämme on kuntien apuna jo kartoitusvaiheessa. Avustamme rajapinnan tutkimisessa ja neuvomme, miten asiassa tulee edetä. Voimme olla apuna myös itse yhtiöittämisprosessissa, joko avustajana tai koko prosessin toteuttajana.