2/2012

Koulutusvienti tähtää kaukomaille

– FCG Education etsii asiakkaita perinteisen kehitysrahoituksen ulkopuolelta. Heitä on löytynyt opetusministeriöistä, opetussektorin säätiöistä ja yksikön johtaja Jari Poikonen. Koulutusvientiin erikoistuneen yksikön palveluksessa on Poikosen lisäksi seitsemän osa-aikaista henkilöä.

Lue lisää

Päivi Ahonen tutkii Bhutanin onnellisuusindeksin ja opetustoimen yhteyttä

FCG International Oy:n projektijohtaja Päivi Ahosella on mielenkiintoinen hanke meneillään. Hän tutkii Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijana kansallista onnellisuus­ideolo­giaa Bhutanissa ja sen yhteyttä opetustoimeen.

Lue lisää

FCG uudistaa rakennettaan

FCG on monialainen asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintamalli pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja erilaisten verkostojen kanssa.

Lue lisää

Uusi valtuusto, uudet kujeet

Kuntavaalit lähestyvät. Uudet valtuutetut astuvat pian kehiin, ja samalla otetaan käyttöön tuliterät valtuustostrategiat. Vai otetaanko?

Lue lisää

Meriväylän syventäminen suunnitteilla

Kokkolan meriväylän kulkusyvyyttä on tullut tarve lisätä. Liikennevirasto tilasi FCG:ltä yleissuunnitelman väylän syventämiseksi 13 metristä 14 metriin valtion väyläosuudella. Suunnitelma on paraikaa hyväksyttävänä.

Lue lisää

Tahko katsoo kauas tulevaisuuteen

Kaikki tahtoo Tahkolle, on TV-mainos meille ahkerasti kertonut. Nilsiän kaupunki on ottanut tosissaan alueen matkailun kehittämisen. Siitä kertoo helmikuussa julkistettu lähes satasivuinen Tahko 2030 -kehittämissuunnitelma, jonka luomisessa FCG:llä on ollut aktiivinen panos.

Lue lisää


Ovako Imatra viemäröitiin uudelleen

Ovako Imatran terästehdas on vastikään saanut uuden viemärin, kun vanha, elin­kaarensa päähän tullut runkoviemäri korvattiin uudella ratkaisulla. Menetelmäksi valikoitui ennakkoluulottomasti tavallista haasteellisempi tapa eli suuntaporaus, jolla viemäriputket sijoitettiin onnistuneesti maanpäällisten rakenteiden kuten junaratojen alle ilman laajoja kaivantoja.

Lue lisää

VV-Center vaikeuksien kautta valmiiksi

VV-Auto Groupin upouusi autotalo Espoon Olarissa kohoaa tontilla, joka oli hankalien pohjaolo­suhteiden vuoksi useaan kertaan todettu toivottomaksi. Sen hyvä sijainti käynnisti kuitenkin uuden, onnistuneen yrityksen.

Lue lisää

AquaSPA Vologdan alueelle

Venäjällä Vologdan alueella sijaitsevaan Tsherepovetsin kaupunkiin on suunnitteilla mittava AquaSPA (eli paikalliseen tapaan Akvapark). FCG vastaa rakennuksen maa- ja pohja­rakennesuunnittelusta. Hankkeen tilaaja on suomalainen rakennusliike Hansastroi.

Lue lisää

Hyvää juomavettä entistä varmemmin

Mäntsälän Vesi huolehtii määrätietoisesti talousveden laadusta toiminta-alueellaan. Vuonna 2011 yhtiö teki yhteistyössä FCG:n kanssa riskikartoituksen ja sen pohjalta riskienhallintasuunnitelman, tavoitteena tuottaa hyvää vettä aikaisempaa varmemmin. Prosessista on tulossa osa laitoksen normaalia toimintaa.

Lue lisää

Uusi Hulevesiopas tulee tarpeeseen

Sataa, sataa ja – tulvii. Hule­vesien eli rakennettujen alueiden sade- ja sulamisvesien aiheuttamat haitat, kuten kaupunkitulvat, ovat viime vuosina lisääntyneet yhdyskuntarakenteen tiivistymisen myötä. Ongelmien voidaan ennakoida yleistyvän entisestään, kun ilmastonmuutoksen aiheuttama sadanta lisääntyy. Tähän tarttuu Kuntaliiton tuore Hulevesien hallinnan opas, jota on neljän vuoden ajan ollut valmistelemassa 40 hengen toimittajaryhmä.

Lue lisää

FCG panostaa pohjavesiosaamiseen

Ympäristöasioiden painoarvon nousu ja arviointimenettelyjen lisääntyminen ovat viime vuosina monipuolistaneet tarvittavia tutkimuksia. FCG:n tuoreessa organisaatiouudistuksessa yhtiön pohjavesiosaaminen on keskitetty omaan tiimiin, jossa toimii nyt seitsemän henkeä läheisessä yhteistyössä hankekohtaisten asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää

FCG laati laajan meluselvityksen rataverkosta

FCG laati Liikenneviraston hallinnoimalle rataverkolle EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) toisen vaiheen mukaisen ympäristömelu­selvityksen. Selvityksen piiriin kuuluivat rataosuudet, joiden vuosittainen liikennemäärä on yli 30 000 junaa.

Lue lisää

DRG sairaanhoitopalvelujen kehittämisen tukena

DRG on erikoissairaanhoidon potilas­luokittelujärjes­telmä, joka auttaa tuotteistamaan ja hinnoittelemaan hoitopalveluja sekä seuraamaan hoidon kustannuksia ja laatua. Millaisin odotuksin Pohjois-Karjalassa valmistellaan järjestelmään liittymistä?

Lue lisää