1/2017

Kuntavaalit, maakuntauudistus, muutokset kansainvälisissä konteksteissa, yritystoiminnan kehittämisen tuki, digitaalisuuden aiheuttama muutosvoima; muutamia tärkeitä asioita, joilla on vahva merkitys toiminnallemme. Toiminnalle, jolla pyrimme antamaan asiakkaidemme menestymiselle mahdollisimman vahvan tuen alkaneena vuonna.Paikallishallinnon toimintasyklillä (valtuustokaudet) on FCG:n toimintaa ry...

Lue lisää

Luodaan moderni maakuntakonserni

Hallituksen esityksen mukaan maakunnasta muodostuu konsernimainen kokonaisuus, johon kuuluu tytär­yhtiöitä ja lain määrittelemä julkisoikeudellinen palvelulaitos.

Lue lisää

Palvelukokonaisuudet kuntoon

Hallituksen esityksen mukaan maakuntien alaisuuteen kootaan julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, ympäristö­terveyden­huolto, maakuntien liittojen tehtävät sekä pääosa ELY-keskusten tehtävistä.

Lue lisää

Tulevaisuuden kunta

USO-työskentely on palvellut hyvin Kouvolan kaupungin arki­työtä, Lauri Lamminmäki sanoo. Asiantuntijapanos on voitu kytkeä organisaation ajankohtaisiin tarpeisiin.

Lue lisää

Kohti energiatehokkuutta: Joensuun Rantakylä-Utra -hanke

Suomella on käsissään kova haaste. Tavoitteena on tehdä maastamme hiilineutraali yhteiskunta.

Lue lisää

Tietoa sote-johtamisen tueksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen tarvitaan täsmällistä, reaaliaikaista tietoa taloudesta, toiminnasta ja asiakkaiden hyvin­oinnista. Mikä on FCG:n hallinnoimien potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmien (DRG) rooli tässä tilanteessa?

Lue lisää

Puoli vuosisataa maailmalla ja varsinkin sen laidoilla

FCG juhlii tänä vuonna paitsi sata­vuotiasta Suomea myös omaa kansain­välistä kehitystoimintaansa – se käynnistyi tasan 50 vuotta sitten.

Lue lisää

Tytäryhtiöt alueellisina tukikohtina

FCG-konsernilla on maailmalla toista­kymmentä tytäryhtiötä, joista monilla on vuosikymmenien historia, laaja tunnettuus ja vakiintunut asiakaskunta alueellaan.

Lue lisää

Sektoriajattelusta globaaleihin näkökulmiin – Teemat ovat tätä päivää

Siirtyminen tuotantokeskeisestä ajattelusta kohti arvoyhteiskuntaa heijastuu myös kehitysyhteistyöhön.

Lue lisää

30 vuotta asiaa suoraan huipulta

Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumin historiassa on totuttu siihen, että päättäjät huipulta kertovat mitä taloudessa seuraavaksi tapahtuu. Välillä uutiset ovat olleet kuulijoille ikäviä.

Lue lisää

Kuntataloudessa toiveita paremmasta

Rafossa julkistettavat ennakkotiedot kuntien iime vuoden tilinpäätök­sistä saattavat antaa pieniä toiveita paremmasta, arvioi Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen.

Lue lisää