1/2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisesti, mutta kun on kyse taloudesta, toiminnan laadusta ja asiakkaiden hyvinvoinnista, ohjauksen ja johtamisen tueksi tarvitaan myös paikallistason tietoa. Luokitustuotteet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi näissä tilanteissa.

FCG:n hallinnoimia luokitustuotteita ovat potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmät (pDRG ja NordDRG), avuntarpeen ja toimintakyvyn mittarit (RAVA™, FIM ja TUVA™) sekä hoitoisuusluokitusjärjestelmä (RAFAELA™). Niiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää toiminnan ja palvelujen kehittämisessä.Luokitustuotteilla on Suomessa pitkä ja monivaiheinen historia. Sen kuluessa suuri joukko suomalaisia hui...

Lue lisää

Kuntien konserniohjausta kehittämässä

Suomen Kuntaliiton, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun ja FCG:n käynnistämään Toimintakykyiset kuntakonsernit -kehittämisohjelmaan osallistuu yli 20 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä sekä niiden tytäryhtiöitä eri puolilta maata. Ohjelmassa keskitytään konsernien johtamiseen.

Lue lisää

Uusiutuvaa energiaa ja huippuautomatiikkaa

FCG:n ostama Asplan Oy Insinööritoimisto on suunnitellut useita vaativia geoenergiakohteita. Niistä tuoreimpia ovat S-ryhmän jättimäinen logistiikkakeskus Sipoossa ja uudenlainen seniorikeskus Espoossa.

Lue lisää

PYLL terveyspolitiikan työkaluna

Millainen on väestön terveydentila ja miksi ihmiset kuolevat ennen aikojaan? Mitä on tehtävissä? Näitä asioita valottaa PYLL-menetelmä, jota hyödynnetään Suomessa jo yleisesti. Myös vientimarkkinat ovat avautumassa.

Lue lisää

Ihmisoikeudet kehityksen keskiöön

Hallituksen kehityspoliittinen toimintaohjelma (2012) velvoittaa ”ihmisoikeusperustaiseen lähestymistapaan” kaikessa Suomen harjoittamassa kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä.

Lue lisää

Viisumivapauden plussat ja miinukset

Matkailu Venäjältä Pohjois-Karjalaan on kasvanut 2000-luvulla, ja kasvun odotetaan jatkuvan. Miten mahdollinen EU:n ja Venäjän välinen viisumivapaus vaikuttaisi alueella? FCG selvitti asiaa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimeksiannosta.

Lue lisää


pDRG valmiina käyttöön

Perusterveydenhuollon tuotteistusjärjestelmä pDRG on nyt otettavissa käyttöön kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa. Lahden kaupunki on osallistunut aktiivisesti järjestelmän kehittämiseen ja pääsee pian analysoimaan ensimmäisiä tuloksia.

Lue lisää

RAFAELAlla kysyntää Pohjoismaissa

Suomen Kuntaliiton omistaman ja FCG:n hallinnoiman RAFAELA™ -hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttö on viime vuosina laajentunut Norjaan, Islantiin ja Ruotsiin. Maissa on yhteensä neljä käyttäjäorganisaatiota.

Lue lisää

Tähtäin tulevaisuuteen

Ensimmäiseen Kuntajohtaja 2017 -valmennusohjelmaan osallistuneiden palaute on ollut myönteistä ja kannustavaa. ”Huippuohjelma, joka tulee tarpeeseen.”

Lue lisää

Laaja johtamiskoulutus HUS:ssa

FCG toteuttaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS) laajan yliopistotasoisen johtamiskoulutuksen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kolmessa ryhmässä on yhteensä 72 osallistujaa.

Lue lisääSalo aikoo selviytyä

Salo otti viiden vuoden takaisella kuntaliitoksellaan etumatkaa vasta liitoksia valmisteleviin kuntiin nähden. Kehitystä ovat jarruttaneet elinkeinoelämän supistukset. Kaupungin talous on ahtaalla.

Lue lisää

Osaava ja kehittyvä FCG

Jatkuva osaamisen kehittäminen on oleellinen osa FCG:n toimintaa. Se on yhtiön menestymisen edellytys ja myös hyvä keino lisätä työhyvinvointia. Kehittämisen ytimenä on FCG Akatemia.

Lue lisää

Ammattimaista projektinjohtamista

Jo kolmas ryhmä FCG:n projektipäälliköitä on suorittamassa mittavaa johtamiskoulutusta, joka huipentuu IPMA-sertifiointiin.

Lue lisää

Johtavat koulutusvientiyritykset yhteistyöhön

EduCluster Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy ja Sanoma Oyj ovat muodostaneet uudenlaisen yhteenliittymän koulutusalan viennin edistämiseksi. Liittouman tarkoituksena on yhdistää kotimaiset voimat ja vahvistaa siten suomalaisten toimijoiden mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Lue lisää

FCG:n Pohjois-Suomen toimistot yhdistyivät

FCG:n Rovaniemen ja Oulun toimistot yhdistyivät Pohjois-Suomen aluetoimistoksi. Palvelua on jatkossakin saatavissa sekä Rovaniemeltä että Oulusta.

Lue lisää


Älykästä vesiteknologiaa

FCG kartoitti Finnish Water Forumin (FWF) toimeksiannosta suomalaisten vesihuoltoalan yritysten osaamista ja vientimahdollisuuksia smart water -teknologian alalla.

Lue lisää

Kolmen tuulivoimatoimijan yhteinen YVA

Raahen itäisten tuulipuistojen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on päättynyt. Kyseessä on kolmen toimijan erillisistä tuulivoimapuistoista muodostuva kokonaisuus, jossa YVA-menettelyt yhdistettiin.

Lue lisää