NordDRG-potilasluokittelu-järjestelmä

NordDRG on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, joka tuottaa tietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan päätöksenteon pohjaksi.

NordDRG on Pohjoismaiden yhteisesti ylläpitämä erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, jonka ylläpidosta vastaa Nordic Casemix Centre. Suomessa NordDRG:n omistaa Suomen Kuntaliitto. Järjestelmää hallinnoi FCG Konsultointi ja sen Kansallinen DRG -keskus. Kansallinen DRG -keskus koordinoi kehittämistyötä, järjestää koulutuksia, tekee yhteistyötä sekä pohjoismaisten että kansainvälisten osapuolien kanssa ja toimii tukena asiakkailleen. 

DRG-ryhmittelijän  (Diagnosis Related Groups) avulla potilaan käynnit ja hoitojaksot ryhmitellään DRG-ryhmiin. DRG:tä voidaan käyttää toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan, vertailuun samantasoisten yksiköiden välillä ja erikoissairaanhoidon palveluiden hintojen ja laadun seurantaan, tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja laskutukseen.

DRG:n käyttö luo mahdollisuuden ymmärtää, mistä toiminta koostuu ja mistä laskutetaan.

Lue "DRG sairaanhoitopalvelujen kehittämisen tukena" artikkeli asiakaslehdestämme:

Fcg Consulting People 2 12 23
59 KB, päivitetty 24.2.2015

Vuonna 2013 FCG:n Kansallinen DRG-keskus toimijärjestäjänä kansainväliselle PCSI konferenssille, jonne saapui kuulijoita yli 30 eri maasta.

Yhteyshenkilö:

Uudella sivustollamme lisätietoa kaikista luokitustuotteistamme: 

Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote
virpi.pitkanen a fcg.fi
+358 44 784 4572
Anne Puumalainen
Anne Puumalainen
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote
anne.puumalainen a fcg.fi
+358 50 537 7866

Lisätietoa myös Nordic Casemix Centren sivuilta  http://nordcase.org.

DRG Sote Jarjestestelmat