pDRG/EPR-potilasluokittelu- ja episodiryhmittely

Primary care Diagnoses Related Group/Episodipotilasryhmittely on perusterveydenhuollon ja organisaatiorajat ylittävien palvelukokonaisuuksien kuvaamiseen kehitetty potilasluokittelujärjestelmä.

pDRG Sote Jarjestelmat


Potilasluokittelu ja siihen perustuva episodiryhmittely (pDRG/EPR) on terveydenhuollon potilasluokittelujärjestelmä, jolla ryhmitellään terveydenhuollon avohoitokäynnit ja hoitojaksot terveysongelmittain kontakteiksi ja episodeiksi. Potilasdatan laajuus määrittelee, kuinka kattava kuva saadaan asiakkaan alueellisista episodeista terveysongelmittain tarkasteltuna. 

Potilasluokittelujen avulla tuotetaan tietoa palveluiden käytön volyymistä, syistä, sisällöstä ja käytetyistä resursseista. Järjestelmiä käytetään monipuolisesti toiminnan ohjauksen ja tietoon perustuvan johtamisen tukena. Lisäksi ne soveltuvat hinnoittelun, laskutuksen ja budjetoinnin työkaluiksi.  

pDRG/EPR-järjestelmän avulla tuotetaan tietoa palveluiden käytön syistä diagnoosi- ja käyntisyyperusteisesti ja resurssien käytöstä perusterveydenhuollossa sekä alueellisissa palvelukokonaisuuksissa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi:

  • toiminnan ohjaukseen ja tietoon perustuvan johtamisen tukena
  • laskutuksen ja budjetoinnin perustana
  • hinnoittelun apuna
  • laadun ja saavutetun terveyshyödyn mittaamiseen
  • työnjaon ja toiminnan tuottavuuden tarkasteluun
  • käyttäjien väliseen vertailuun (benchmarking)


Lue artikkeli "pDRG valmiina käyttöön":

Fcg Consulting People 1 14 8 9
104 KB, päivitetty 24.2.2015

Yhteyshenkilö:

Uudella sivustollamme lisätietoa kaikista luokitustuotteistamme: 

 

Virpi Pitkänen
Virpi Pitkänen
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote
virpi.pitkanen a fcg.fi
+358 44 784 4572
Anne Puumalainen
Anne Puumalainen
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote
anne.puumalainen a fcg.fi
+358 50 537 7866