RAVA®-toimintakykymittari

RAVA®-mittarilla arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä.

Mittarin avulla asiakkaalle lasketaan ns. RAVA®-indeksi ja RAVA®-luokka, joita voidaan käyttää viitteellisinä arvoina, kun arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä ja mahdollista avuntarvetta. RAVA®-arvioinnit tallennetaan web-pohjaisella RAVATAR-ohjelmalla valtakunnalliseen tietokantaan.

Mittarin avulla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää yksilötasolla toimintakyvyn arvioimiseen ja muutosten seurantaan, organisaatiotasolla mm. toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen ja kunnan ja valtakunnan tasolla mm. palvelurakenteen ohjaukseen ja määrittämiseen. RAVA®-toimintakykymittari on Suomen Kuntaliiton omistama ja FCG Konsultoinnin lisensoima ikäihmisen toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari.

Yhteyshenkilö:

Uudella sivustollamme lisätietoa kaikista luokitustuotteistamme: 

 

Lotta Sokka
Lotta Sokka
Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sote
lotta.sokka a fcg.fi
+358 44 748 7988