Asiakastarina

Henkilöstökustannusten ennustaminen historiadatan pohjalta

Henkilöstökustannusten laskeminen ja ennustaminen tekoälypohjaisen ohjelmiston avulla.

Lähtötilanne:

  • Henkilöstömuutoksia (poissaolot, lomat, sijaisuudet) on vuositasolla paljon ja niiden kustannuksiin liittyvä kerrannaisvaikutus isossa organisaatiossa on merkittävä
  • Muutoksiin johtavia päätökset tehdään syvällä organisaation operatiivisessa toiminnassa ilman tarkkaa tietoa päätösten kustannusvaikutuksista suhteessa tilikauden budjettiin
  • Päätöksenteon tueksi tarvittava tieto on hajallaan eri tietojärjestelmissä ja manuaalisesti ylläpidettävissä exceleissä, eikä reaaliaikaiseen tietoon ole pääsyä osana organisaation päivittäisjohtamisen prosesseja
  • Arjen johtamispäätöksissä joudutaan katsomaan peruutuspeiliin eikä muutosten vaikutuksia kyetä datan pohjalta ennakoimaan

Ratkaisu:

  • Reaaliaikaiseen henkilötietoon pohjautuva toimintamalli henkilöstömuutosten suunnitteluun ja muutoksista aiheutuvien kustannusvaikutusten ennustamiseen suhteessa asetettuun budjettiin
  • Tekoälypohjainen ennustemalli, joka perustuu palkkakustannuksista kertyneeseen historiatietoon että jatkuvasti päivittyneeseen tietoon palkanmaksuun liittyvistä maksutapahtumista

Hyödyt:

  • Painopisteen siirtyminen historiadatasta tulevan kustannuskehityksen ennustamiseen
  • Mahdollisuus tunnistaa negatiivisia kehitystrendejä hyvissä ajoin
  • Laajentaa kustannustietoisuutta organisaation eri tasoilla