Asiakastarina

Iisalmen kaupunki – Videorekrytointi säästää aikaa ja tehostaa hakijoiden seulontaa

IIsalmen kaupungissa on kokeiltu rekrytoinneissa Kuntarekryn videohaastattelutyökalua. Videohaastatteluun voidaan kutsua enemmän hakijoita, jolloin hakija ei ole ainoastaan hakemuksen varassa. Videohaastattelut säästävät myös esimiesten aikaa, kun he voivat katsoa videot läpi oman aikataulunsa mukaan.

Iisalmen kaupunki on käyttänyt Kuntarekryä jo vuodesta 2011. Iisalmessa rekrytointia halutaan kehittää jatkuvasti ja kaupunki myös mahdollistaa erilaisten kokeilujen ja kehittämistehtävien läpiviennin. Kuntarekryn käyttöä on laajennettu videorekrytointikokeilulla. Videorekrytointia on käytetty etenkin sivistys- ja hyvinvointitoimialan rekrytoinneissa. Iisalmen kaupungin henkilöstöassistentti Sanna Kouvalainen kertoo, että videorekrytointikokeilut ovat olleet onnistuneita, ja käyttöä aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa.

–Otimme keväällä 2019 videorekrytoinnin kokeilupaketin. Tulokset olivat hyviä ja päätimme jatkaa käyttöä myös kokeilupaketin loppumisen jälkeen. Videohaastatteluita on hyödynnetty etenkin opettajien rekrytoinneissa keväällä, ja jatkossa niitä on tarkoitus laajentaa myös muille toimialoille, kertoo Sanna.

Miten olette käyttäneet videohaastatteluita?

Henkilöstöhallinnon ja rekrytoivien esimiesten yhteistyö on helpottanut videohaastattelukokeilujen aloittamista ja niiden läpivientiä. Yhteistyön avulla useammat esimiehet ovat uskaltautuneet kokeilemaan videohaastatteluita.

–Minä saan esimiehiltä kysymykset valmiina ja lähetän kysymykset haastateltaville ja esimiehet saavat itse katsoa vastaukset läpi oman aikataulunsa mukaan. Kokeileminen on tehty esimiehille helpoksi yhteistyön avulla ja he ovatkin lähteneet kokeilemaan rohkeasti, kertoo Sanna.

–Videorekrytoinnin käyttäminen osana Kuntarekryä on ollut helppoa. Kun työkalu löytyy samasta järjestelmästä, on käytön aloittaminen paljon helpompaa. Haastattelukysymysten laadinta on vaivatonta ja haastattelukutsujen lähettäminen erittäin helppoa ja nopeaa. Riittää, kun muokkaa valmiit haastattelukutsupohjat kulloiseenkin rekrytointiin sopivaksi ja kysymykset voi lähettää eteenpäin hakijalle, toteaa Sanna.

Miten videorekrytointi on auttanut rekrytoinnin kehityksessä?

Videorekrytointi on tuonut apuja etenkin ajansäästössä. Lisäksi se on mahdollistanut laajemman hakijakunnan kutsumisen haastatteluun kuin kasvokkain tehtävät haastattelut. Myös työnhakijat ovat ottaneet videohaastattelut hyvin vastaan.

–Videohaastattelut toimivat hyvin etenkin rekrytointiprosessin alkuvaiheessa. Videohaastatteluun voidaan kutsua enemmän hakijoita, jolloin hakija ei ole ainoastaan hakemuksen varassa. Videohaastattelut säästävät myös esimiesten aikaa, kun he voivat katsoa videot läpi oman aikataulunsa mukaan. Ne helpottavat myös hakijoiden seulontaa ja videoiden avulla on helpompi päättää, ketkä pääsevät jatkoon rekrytointiprosessissa kuin pelkän hakemuksen perusteella. Videot eivät kuitenkaan poista työhakemuksen lähettämisen tarvetta, eivätkä ne kykene korvaamaan kasvokkain tapahtuvaa haastattelua rekrytoinnin loppuvaiheessa, kertoo Sanna.

–Videohaastattelut auttavat avaamaan hakijan kokonaiskuvaa työhakemuksen kanssa. Näin ollen alkuarviointi ja hakijoiden alkukarsinta on helpompi tehdä. Ihmisen persoonasta saa paremman käsityksen kuin ainoastaan hakemuksen perusteella. Esimerkiksi opettajien rekrytoinnissa videot tuovat hyvin esille työssä tarvittavia piirteitä, toteaa Sanna.

Tutustu asiantuntijoihimme

Maria Wendell
Maria Wendell
Asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti
Kimmo Koski
Kimmo Koski
Avainasiakaspäällikkö
Lähetä viesti

Maria.Wendell@fcg.fi, +358 50 520 3761